Hen draddodiad yn creu problem fodern

Dros y dyddiau nesaf fe fydd Ffair Borth yn cael ei chynnal ym Mhorthaethwy, Ynys Môn.

Mae'n rhan o draddodiad y dref sy'n cael ei olrhain yn ôl i 1683.

Ond mae'r ffair wedi newid yn llwyr dros y blynyddoedd diwetha' o fod yn sioe amaethyddol i fod yn ffair fodern.

Bellach mae rhai o siopa'r dref yn dewis cau oherwydd y problemau traffic a pharcio sy'n cael eu hachosi gan y ffair.

Adroddiad Elin Gwilym.