Taith aelodau'r Urdd i Batagonia

Fe fydd 21 o aelodau'r Urdd o Ogledd Cymru yn dechrau ar daith am Batagonia lle byddan nhw'n aros am bythefnos.

Pwrpas y daith yw eu cyflwyno i fywyd Cymreig yr Archentwyr yno.

Ond mi fyddan nhw'n gwneud eu rhan i hyrwyddo'r Gymraeg hefyd yn Y Wladfa drwy wneud gwaith gwirfoddol.

Adroddiad Llŷr Edwards.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan