Cofio am T Llew Jones

Ddydd Mawrth mae miloedd o blant ym mhob cwr o Gymru'n dathlu bywyd a gwaith yr awdur, T. Llew Jones.

Mae'n ddiwrnod cenedlaethol i gofio'r awdur poblogaidd, a fu farw ym mis Ionawr 2009 ag yntau yn 93 oed.

Fe'i disgrifiwyd fel "brenin llenyddiaeth plant yng Nghymru".

Lila Piete, o Adran Llyfrau Plant y Cyngor Llyfrau, fu'n esbonio mwy wrth Garry Owen ar raglen y Post Cynta'.