Canolfan arbennig yn serennu yng Nghasnewydd

Mae canolfan feddygol unigryw ar gyfer plant a phobl ifanc yn ceisio codi arian am barc pwrpasol ar gyfer plant sydd ag anableddau.

Canolfan Serennu yng Nghasnewydd yw'r unig un o'i math yng Nghymru - gan gynnig gofal meddygon, physiotherapyddion a therapyddion lleferydd i gyd dan un to.

Ugain mlynedd ers gwyntyllu'r syniad am y tro cyntaf fe agorodd y ganolfan yn gynharach eleni.

Erbyn hyn mae'n cynnig cymorth i gannoedd o gleifion y gwasanaeth iechyd yn yr hen sir Gwent.

Adroddiad Gwenfair Griffith.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan