Rhybudd am danau eithin

Mae'r cyfnod llosgi grug, rhedyn ac eithin newydd ail-ddechrau ac eleni mae diffoddwyr tân yn galw ar ffermwyr a thirfeddianwyr i fod yn fwy gofalus.

Y llynedd cafodd Gwasanaeth Tân Gogledd Cymru eu galw 160 o weithiau i danau oedd wedi mynd allan o reolaeth.

Roedd eu hanner wedi eu cynnau'n fwriadol.

Gan ei bod wedi bod y flwyddyn waethaf erioed o ran tanau mae 'na ymgyrch arbennig eleni i godi ymwybyddiaeth am y peryglon.

Adroddiad Merfyn Davies.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan