Faint sy'n defnyddio'r Gymraeg o ddydd i ddydd?

Mae gan Gymru ei chomisiynydd iaith cyntaf.

Fe fydd gan Meri Huws, Cadeirydd Bwrdd yr Iaith Gymraeg, nifer fawr iawn o ddyletswyddau.

O gynnal ymchwiliadau i unrhyw faes o ddiddordeb i'r Gymraeg i gynghori'r llywodraeth ar bolisi iaith ac edrych ar bolisïau'r llywodraeth a'r effaith ar yr iaith.

Yn ogystal, gallai orfodi rhai cwmnïau preifat i gynnig gwasanaethau yn y Gymraeg.

Ond faint o alw sydd yna am wasanaethu o'r fath?

Adroddiad Aled Hughes.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan