Cyfnod newydd wrth i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol gychwyn

Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol newydd agor ar gyfer ei flwyddyn lawn gyntaf.

Mae'r coleg yn cynnig cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg oddi mewn i nifer o sefydliadau addysg uwch ar hyd a lled Cymru.

Mae 25 o ddarlithwyr newydd wedi eu penodi ac er bod na rai yn codi cwestiynnau am ddyddiau cynnar y coleg, mae'n gyfnod hynod gyffrous yn ôl y penaethiaid.

Adroddiad Iola Wyn.

Cyhoeddwyd