Newid y ffordd o siopa efo tâl am fagiau un tro

Dydd Sadwrn bydd reheolau newydd yn dod i rym yng Nghymru fydd yn gorfodi siopau i godi tâl am fagiau plastig.

Ond mae yna rhai eithriadau lle na bydd yn rhaid talu.

Iola Wyn aeth i siopa efo Ann Walters, gwraig fferm o Gaerfyrddin, er mwyn egluro'r drefn newydd.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan