Defnydd o gyffuriau

Y diweddaraf

Cocên: 'Roedd o'n chwalu bob dim'
Stori Llinos Môn Owen, sy'n dweud iddi golli mwy na degawd o'i bywyd i gocên wedi iddi gymryd y cyffur gyntaf yn 18 oed.