Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Yn sgil marwolaeth ymgeisydd mae’r etholiad mewn un ward wedi ei ohirio tan Fehefin yr 8fed, ac fe fydd y 3 sedd yn y ward yma yn aros yn wag am y tro. Tan yr etholiad, mae gan yr annibynwyr fwyafrif.

Canlyniadau Etholiad 2017

ANNI YN CIPIO GAN LLAF
Plaid Seddau 2012 Seddau 2017 Newid

PlaidAnnibynnol

Seddau 20127 Seddau 201716 Newid+9

PlaidLlafur

Seddau 201222 Seddau 201714 Newid−8

PlaidUKIP

Seddau 20121 Seddau 2017- Newid−1
Newid o'i gymharu â

Y diweddaraf

Y diweddaraf

Oops! It looks like there is no content on this page.Please click here to view the most recent content.