Canser

Y diweddaraf

Croeso i'r targedau gan gyn-glaf canser
Mae Kelly Parry, gafodd ei thrin am ganser y fron yn 2013, yn croesawu'r drefn newydd o gysoni targedau amser aros i gleifion canser yng Nghymru.
'Rhaid i sefydliadau fod yn atebol i'w cleifion'
Teulu Siaron Bonds, fu farw o ganlyniad i gymhlethdodau yn dilyn cemotherapi yn 1994, yn dweud bod yn rhaid i'r bwrdd iechyd fod yn atebol.