Heddlu

Y diweddaraf

'Maen nhw'n anghofio sut i fihafio'
Rhybudd i bobl fod yn ofalus wrth ddefnyddio'r trenau dros y Nadolig yn dilyn pryder y gallai teithwyr meddw roi eu hunain ac eraill mewn perygl.