Ynni

Y diweddaraf

'Angen lleihau treth i fudiadau sydd â budd cymunedol'
Un o gyfarwyddwyr Ynni Ogwen yn dweud y dylai mudiadau "sy'n dod â budd cymunedol i ardaloedd" orfod talu llai o dreth.