Llandudno

Y diweddaraf

Rhy gynnar i godi'r cyfyngiadau yn y gogledd?
Wrth i Lywodraeth Cymru baratoi i lacio'r cyfyngiadau coronafeirws yn rhagor, beth yw'r teimlad yn y gogledd?