Amgylchedd

Y diweddaraf

Canol Caerdydd

Gweinidog trafnidiaeth Cymru yn dweud y gallai codi tâl am yrru yng nghanol Caerdydd effeithio ar gymunedau difreintiedig y tu allan i'r brifddinas.

Darllen mwy