Prifysgolion

Y diweddaraf

Graduates

Liam Evans

Gohebydd Newyddion 9

Elusen iechyd meddwl yn dweud ei bod yn bwysig i bobl sylwi problemau sy'n wynebu rhai myfyrwyr sydd newydd raddio er mwyn eu helpu integreiddio nôl mewn i'r gymuned.

Darllen mwy
Arwydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Aled ap Dafydd

Prif Ohebydd Newyddion 9

Prif Ganghellor Prifysgol y Drindod Dewi Sant yn dweud bod "oedi parhaus" gan Lywodraeth Cymru am Fargen Ddinesig Bae Abertawe yn rhoi pwysau ariannol arnyn nhw.

Darllen mwy
Heledd Campbell

Bethan Lewis

Gohebydd Addysg a Theulu BBC Cymru

Dynes ddigartref wedi ei denu 'nôl i astudio yng Nghymru gan gymorth ariannol newydd sydd ar gael i fyfyrwyr rhan amser.

Darllen mwy