Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Y diweddaraf

Plant mewn dosbarth

Anna Glyn

Newyddion BBC Cymru

Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi gweld cynnydd o 500% ers 2012 yn nifer y myfyrwyr o Ganada sy'n dewis gwneud cyrsiau dysgu yno.

Darllen mwy
Gina
Dr Gina Morgan o Brifysgol Metropolitan Caerdydd yn dweud bod hi'n bleser rhoi gwersi Cymraeg i fyfyrwyr tramor am eu bod yn "deall pwysigrwydd dwyieithrwydd".