Carchar y Berwyn

Y diweddaraf

 1. Carcharorion yn dangos symptomau

  BBC Cymru Fyw

  Mae 22 o garcharorion yng Ngharchar y Berwyn yn Wrecsam wedi cael eu gosod ar wahân i'r lleill ar ôl dangos symptomau coronafeirws.

  Yn y cyfamser mae 75 o swyddogion carchar yn absennol o'r gwaith naill ai oherwydd salwch neu am eu bod yn hunan ynysu.

  Deellir bod digon o staff yn weddill i gadw'r carchar i redeg fel arfer.

  carchar y berwyn
 2. Carchar

  Trais, gofal iechyd o safon isel a gorlenwi yn broblemau yng ngharchardai Cymru oherwydd diffyg cydweithio rhwng llywodraethau Cymru a'r DU.

  Darllen mwy
  next