Y Blaid Lafur

Y diweddaraf

Byddai Llywodraeth Cymru'n ymgyrchu dros aros
Prif Weinidog Cymru'n mynd gam ymhellach nag arweinydd y Blaid Lafur, Jeremy Corbyn wrth i'r anghytuno barhau dros Brexit.