Yr Wyddgrug

Y diweddaraf

 1. Sion Pennar

  Gohebydd BBC Cymru

  Y Pentan

  Roedd yna ddadl dros fwriad i roi enw Saesneg ar y dafarn sydd ar y safle lle weithiodd y nofelydd Daniel Owen fel teiliwr.

  Darllen mwy
  next
 2. Huw Thomas

  Gohebydd Celfyddydau a Chyfryngau BBC Cymru

  mold riots

  Dylai cyrff celfyddydol sy'n derbyn arian cyhoeddus fod yn fwy agored i bobl sy'n byw mewn tlodi, yn ôl un o bwyllgorau'r Cynulliad.

  Darllen mwy
  next
 3. Siôn Pennar

  Gohebydd BBC Cymru

  Archifdy

  Gwrthwynebiad yn Rhuthun i gynlluniau i symud archifdy sirol o'r dref ac uno casgliadau Sir Ddinbych a Sir y Fflint yn Yr Wyddgrug.

  Darllen mwy
  next
 4. Siôn Pennar

  Gohebydd BBC Cymru

  Arwydd

  Cynigion ar gyfer llythrennau newydd i'r Gymraeg wedi cael eu datgelu fel rhan o brosiect artistig yn Wrecsam.

  Darllen mwy
  next