Llanbedr Pont Steffan

Y diweddaraf

 1. Video content

  Video caption: Yw Osian a Beca o Lambed yn sêr athletau'r dyfodol?
 2. Bethan Phillips

  Cafodd ei llyfr enwocaf, Dihirod Dyfed, ei seilio ar gyfres boblogaidd ar S4C, ble'r oedd y diweddar Paul Turner yn gyfarwyddwr.

  Darllen mwy
  next
 3. Aled Scourfield

  Gohebydd BBC Cymru

  canofan Dulais

  Pryderon wrth i ganolfan prawf gyrru Llambed gau ond Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau yn dweud y bydd gyrwyr newydd yn cael profiad ehangach.

  Darllen mwy
  next
 4. Caffi Deli Llambed

  Busnesau yn nhrefi Llambed, Cil-y-coed, Crug Hywel a Chasnewydd ymhlith y rhai a fydd yn annog pobl i gefnogi mentrau annibynnol yr wythnos hon.

  Darllen mwy
  next
 5. neuadd victoria

  Un o brif ganolfannau Llanbedr Pont Steffan i gael adnoddau newydd er mwyn cynnal mwy o ddigwyddiadau a gweithgareddau.

  Darllen mwy
  next
 6. dafaid ac wyn

  Am yr eildro yn hanes fferm yng Ngheredigion, mae dafad wedi rhoi genedigaeth i bump oen a rheiny i gyd yn fyw.

  Darllen mwy
  next