Canlyniadau

Y DU yn pleidleisio i ADAEL yr UE

Canlyniadau Refferendwm yr UE, cyfrif ar ben

Gadael
Cyfran y bleidlais
51.9%
Pleidleisiau 17,410,742
Aros
Cyfran y bleidlais
48.1%
Pleidleisiau 16,141,241
0 o ganlyniadau eto i ddod

Canlyniadau diweddaraf Refferendwm yr UE

  1. GADAEL
    Y DU yn pleidleisio i ADAEL yr UE
  2. DIWEDDARAF
    Cymru`n pleidleisio o blaid GADAEL
  3. DIWEDDARAF
    Holl ganlyniadau Cymru bellach wedi eu cyhoeddi
Nifer yr etholwyr 46,501,241
Canran wnaeth fwrw pleidlais 72.2%
Papurau pleidleisio a wrthodwyd 26,033
Sut mae'r canlyniadau'n cael eu cyhoeddi

Canlyniadau Cymru i gyd wedi eu cyhoeddi

Canlyniadau lleol

Canlyniadau fesul cenedl

Cymru

Gadael 52.5%
854,572 PLEIDLEISIAU
Aros 47.5%
772,347 PLEIDLEISIAU
Cwblhau'r cyfrif
Y ganran a bleidleisiodd: 71.7%

Gogledd Iwerddon

Gadael 44.2%
349,442 PLEIDLEISIAU
Aros 55.8%
440,707 PLEIDLEISIAU
Cwblhau'r cyfrif
Y ganran a bleidleisiodd: 62.7%

Lloegr

Gadael 53.4%
15,188,406 PLEIDLEISIAU
Aros 46.6%
13,266,996 PLEIDLEISIAU
Cwblhau'r cyfrif
Y ganran a bleidleisiodd: 73.0%

Yr Alban

Gadael 38.0%
1,018,322 PLEIDLEISIAU
Aros 62.0%
1,661,191 PLEIDLEISIAU
Cwblhau'r cyfrif
Y ganran a bleidleisiodd: 67.2%

Canlyniadau lleol

Abertawe

Gadael 51.5%
61,936 PLEIDLEISIAU
Aros 48.5%
58,307 PLEIDLEISIAU
Y ganran a bleidleisiodd: 69.5%

Blaenau Gwent

Gadael 62.0%
21,587 PLEIDLEISIAU
Aros 38.0%
13,215 PLEIDLEISIAU
Y ganran a bleidleisiodd: 68.1%

Bro Morgannwg

Gadael 49.3%
35,628 PLEIDLEISIAU
Aros 50.7%
36,681 PLEIDLEISIAU
Y ganran a bleidleisiodd: 76.1%

Caerdydd

Gadael 40.0%
67,816 PLEIDLEISIAU
Aros 60.0%
101,788 PLEIDLEISIAU
Y ganran a bleidleisiodd: 69.6%

Caerffili

Gadael 57.6%
53,295 PLEIDLEISIAU
Aros 42.4%
39,178 PLEIDLEISIAU
Y ganran a bleidleisiodd: 70.7%

Casnewydd

Gadael 56.0%
41,236 PLEIDLEISIAU
Aros 44.0%
32,413 PLEIDLEISIAU
Y ganran a bleidleisiodd: 70.2%

Castell-nedd Port Talbot

Gadael 56.8%
43,001 PLEIDLEISIAU
Aros 43.2%
32,651 PLEIDLEISIAU
Y ganran a bleidleisiodd: 71.5%

Ceredigion

Gadael 45.4%
18,031 PLEIDLEISIAU
Aros 54.6%
21,711 PLEIDLEISIAU
Y ganran a bleidleisiodd: 74.4%

Conwy

Gadael 54.0%
35,357 PLEIDLEISIAU
Aros 46.0%
30,147 PLEIDLEISIAU
Y ganran a bleidleisiodd: 71.7%

Gwynedd

Gadael 41.9%
25,665 PLEIDLEISIAU
Aros 58.1%
35,517 PLEIDLEISIAU
Y ganran a bleidleisiodd: 72.3%

Merthyr Tudful

Gadael 56.4%
16,291 PLEIDLEISIAU
Aros 43.6%
12,574 PLEIDLEISIAU
Y ganran a bleidleisiodd: 67.4%

Pen-y-bont ar Ogwr

Gadael 54.6%
40,622 PLEIDLEISIAU
Aros 45.4%
33,723 PLEIDLEISIAU
Y ganran a bleidleisiodd: 71.1%

Penfro

Gadael 57.1%
39,155 PLEIDLEISIAU
Aros 42.9%
29,367 PLEIDLEISIAU
Y ganran a bleidleisiodd: 74.4%

Powys

Gadael 53.7%
42,707 PLEIDLEISIAU
Aros 46.3%
36,762 PLEIDLEISIAU
Y ganran a bleidleisiodd: 77.0%

Rhondda Cynon Taf

Gadael 53.7%
62,590 PLEIDLEISIAU
Aros 46.3%
53,973 PLEIDLEISIAU
Y ganran a bleidleisiodd: 67.4%

Sir Ddinbych

Gadael 54.0%
28,117 PLEIDLEISIAU
Aros 46.0%
23,955 PLEIDLEISIAU
Y ganran a bleidleisiodd: 69.1%

Sir Fynwy

Gadael 49.6%
27,569 PLEIDLEISIAU
Aros 50.4%
28,061 PLEIDLEISIAU
Y ganran a bleidleisiodd: 77.7%

Sir Gaerfyrddin

Gadael 53.7%
55,381 PLEIDLEISIAU
Aros 46.3%
47,654 PLEIDLEISIAU
Y ganran a bleidleisiodd: 74.0%

Sir y Fflint

Gadael 56.4%
48,930 PLEIDLEISIAU
Aros 43.6%
37,867 PLEIDLEISIAU
Y ganran a bleidleisiodd: 74.8%

Torfaen

Gadael 59.8%
28,781 PLEIDLEISIAU
Aros 40.2%
19,363 PLEIDLEISIAU
Y ganran a bleidleisiodd: 69.8%

Wrecsam

Gadael 59.0%
41,544 PLEIDLEISIAU
Aros 41.0%
28,822 PLEIDLEISIAU
Y ganran a bleidleisiodd: 71.5%

Ynys Môn

Gadael 50.9%
19,333 PLEIDLEISIAU
Aros 49.1%
18,618 PLEIDLEISIAU
Y ganran a bleidleisiodd: 73.8%
Nôl i'r brig