Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

Etholaeth seneddol

PC YN CADW

Canlyniadau

 1. Plaid Cymru
  Jonathan Edwards
  • Pleidleisiau: 15,939
  • Cyfran y bleidlais: 38.9
  • Newid yng nghyfran y bleidlais: -0.4
 2. Ceidwadwyr
  Havard Hughes
  • Pleidleisiau: 14,130
  • Cyfran y bleidlais: 34.5
  • Newid yng nghyfran y bleidlais: +8.2
 3. Llafur
  Maria Carroll
  • Pleidleisiau: 8,622
  • Cyfran y bleidlais: 21.0
  • Newid yng nghyfran y bleidlais: -8.8
 4. Plaid Brexit
  Peter Prosser
  • Pleidleisiau: 2,311
  • Cyfran y bleidlais: 5.6
  • Newid yng nghyfran y bleidlais: +5.6

Newid o'i gymharu â 2017

% a bleidleisiodd

 • PC mwyafrif: 1,809
 • Pleidleiswyr cofrestredig: 57,407
 • % cyfran:
  71.4%
 • Newid ers 2017: -1.9

Cyfran y bleidlais

Plaid % cyfran
Plaid Cymru 38.9%
Conservative 34.5%
Labour 21.0%
The Brexit Party 5.6%

Newid yng nghyfran y bleidlais yng Nghymru ers 2017

 • Conservative +8.2 Wedi ennill
 • The Brexit Party +5.6 Wedi ennill
 • Plaid Cymru -0.4 Wedi colli
 • Labour -8.8 Wedi colli

Cael hyd i etholaeth

Cael hyd i etholaeth

Y diweddaraf

Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr: Canlyniad llawn

Mae Jonathan Edwards (Plaid Cymru) wedi ei ail-ethol fel AS Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, gyda mwyafrif llawer llai nag yn yr etholiad diwethaf.

Cafodd 1,809 yn fwy o bleidleisiau na Havard Hughes (Ceidwadwyr), lai na hanner y mwyafrif yn yr etholiad diwethaf.

Daeth Maria Carroll (Llafur) yn drydydd a Peter Prosser (Plaid Brexit) yn bedwerydd.

Pleidleisiodd 71.4% o'r etholwyr, dros 41,000 o bobl.

Cafodd y stori hon ei chreu gan ddefnyddio rhywfaint o awtomeiddio.

DCaD
BBC
PC YN CADW PC YN CADW

Canlyniadau

Etholiad Cyffredinol 2017 canlyniadau
Plaid Pleidleisiau % Newid o ran seddau (%)
Plaid

PC

Plaid Cymru

Jonathan Edwards Pleidleisiau 16,127 Cyfran y bleidlais 39.3 Newid o ran seddau (%) +0.9
Plaid

LLAF

Llafur

David Darkin Pleidleisiau 12,219 Cyfran y bleidlais 29.8 Newid o ran seddau (%) +5.6
Plaid

CEID

Ceidwadwyr

Havard Hughes Pleidleisiau 10,778 Cyfran y bleidlais 26.3 Newid o ran seddau (%) +5.1
Plaid

UKIP

UKIP

Neil Hamilton Pleidleisiau 985 Cyfran y bleidlais 2.4 Newid o ran seddau (%) -8.7
Plaid

DRH

Democratiaid Rhyddfrydol

Lesley Prosser Pleidleisiau 920 Cyfran y bleidlais 2.2 Newid o ran seddau (%) -0.1
PC YN CADW

Canlyniadau

Plaid Cymru canlyniadau:
PC
Jonathan Edwards
 • 15,140 pleidleisiau.
 • 38.4% cyfran
 • +2.8% newid yn y gyfran
Llafur canlyniadau:
LLAF
Calum Higgins
 • 9,541 pleidleisiau.
 • 24.2% cyfran
 • -2.3% newid yn y gyfran
Ceidwadwyr canlyniadau:
CEID
Matthew Paul
 • 8,336 pleidleisiau.
 • 21.2% cyfran
 • -1.2% newid yn y gyfran
UKIP canlyniadau:
UKIP
Norma Woodward
 • 4,363 pleidleisiau.
 • 11.1% cyfran
 • +7.7% newid yn y gyfran
Plaid Werdd canlyniadau:
GRDD
Ben Rice
 • 1,091 pleidleisiau.
 • 2.8% cyfran
 • +2.8% newid yn y gyfran
Democratiaid Rhyddfrydol canlyniadau:
DRH
Sara Lloyd-Williams
 • 928 pleidleisiau.
 • 2.4% cyfran
 • -9.8% newid yn y gyfran

Newid o'i gymharu â 2010