Etholaethau A-Y

Cael hyd i etholaeth

Cael hyd i etholaeth

Tabl yn rhestru etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren A
Etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren A 4 o ganlyniadau
Aberafan
Aberconwy
Alun a Glannau Dyfrdwy
Arfon
Tabl yn rhestru etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren B
Etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren B 3 o ganlyniadau
Blaenau Gwent
Bro Morgannwg
Brycheiniog a Sir Faesyfed
Tabl yn rhestru etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren C
Etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren C 5 o ganlyniadau
Caerffili
Canol Caerdydd
Castell-nedd
Ceredigion
Cwm Cynon
Tabl yn rhestru etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren D
Etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren D 8 o ganlyniadau
De Caerdydd a Phenarth
De Clwyd
Delyn
Dwyfor Meirionnydd
Dwyrain Abertawe
Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr
Dwyrain Casnewydd
Dyffryn Clwyd
Tabl yn rhestru etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren G
Etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren G 7 o ganlyniadau
Gogledd Caerdydd
Gorllewin Abertawe
Gorllewin Caerdydd
Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro
Gorllewin Casnewydd
Gorllewin Clwyd
Gŵyr
Tabl yn rhestru etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren I
Etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren I 1 canlyniad
Islwyn
Tabl yn rhestru etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren Ll
Etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren Ll 1 canlyniad
Llanelli
Tabl yn rhestru etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren M
Etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren M 3 o ganlyniadau
Maldwyn
Merthyr Tudful a Rhymni
Mynwy
Tabl yn rhestru etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren O
Etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren O 1 canlyniad
Ogwr
Tabl yn rhestru etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren P
Etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren P 3 o ganlyniadau
Pen-y-bont ar Ogwr
Pontypridd
Preseli Penfro
Tabl yn rhestru etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren Rh
Etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren Rh 1 canlyniad
Rhondda
Tabl yn rhestru etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren T
Etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren T 1 canlyniad
Torfaen
Tabl yn rhestru etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren W
Etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren W 1 canlyniad
Wrecsam
Tabl yn rhestru etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren Y
Etholaethau sy'n dechrau gyda'r llythyren Y 1 canlyniad
Ynys Môn
Nôl i'r brig