Newid iaith

  1. Wales
  2. Cymru

Canlyniadau Cymru

Canlyniadau Cymru
Plaid Llafur Cymru Plaid Cymru Ceidwadwyr Cymru Plaid Annibyniaeth y DU Dem Rhydd Cymru
Seddau 29 12 11 7 1
Newid −1 +1 −3 +7 −4

Wedi 60 allan o 60 sedd Ynglŷn â'r canlyniadauCanlyniadau yn llawn

Latest headlines in Welsh

  1. Llafur yn sicrhau 29 sedd
  2. 08:56 Gorllewin Caerdydd - LLAF YN CADW
  3. 07:20 Bro Morgannwg - LLAF YN CADW

Gorllewin De Cymru

Rhanbarth y Cynulliad

Canlyniadau

Plaid Etholwyd Seddau Pleidleisiau % Newid o ran seddau (%)
Plaid

PC

Plaid Cymru

Etholwyd Bethan Jenkins Dai Lloyd Seddau 2 Pleidleisiau 29,050 17.2% Newid o ran seddau (%) +3.4
Plaid

CEID

Ceidwadwyr Cymru

Etholwyd Suzy Davies Seddau 1 Pleidleisiau 25,414 15.0% Newid o ran seddau (%) −2.8
Plaid

UKIP

Plaid Annibyniaeth y DU

Etholwyd Caroline Jones Seddau 1 Pleidleisiau 23,096 13.7% Newid o ran seddau (%) +9.4
Plaid

LLAF

Llafur Cymru

Etholwyd - Seddau 0 Pleidleisiau 66,903 39.5% Newid o ran seddau (%) −6.9
Plaid

DRh

Dem Rhydd Cymru

Etholwyd - Seddau 0 Pleidleisiau 10,946 6.5% Newid o ran seddau (%) −0.5
Plaid

AWA

Plaid Diddymu Cynulliad Cymru

Etholwyd - Seddau 0 Pleidleisiau 7,137 4.2% Newid o ran seddau (%) +4.2
Plaid

GRDd

Plaid Werdd Cymru

Etholwyd - Seddau 0 Pleidleisiau 4,420 2.6% Newid o ran seddau (%) +0.1
Plaid

MRLP

Monster Raving Loony Party

Etholwyd - Seddau 0 Pleidleisiau 1,106 0.7% Newid o ran seddau (%) +0.7
Plaid

TUSC

TUSC

Etholwyd - Seddau 0 Pleidleisiau 686 0.4% Newid o ran seddau (%) −0.1
Plaid

CPB

Plaid Gomiwnyddol Prydain

Etholwyd - Seddau 0 Pleidleisiau 431 0.3% Newid o ran seddau (%) −0.0

% a bleidleisiodd

% a bleidleisiodd

43.2%

Portread o'r rhanbarth

Mae saith etholaeth yn y rhanbarth yma ac mae’n ethol saith aelod etholaethol uniongyrchol a phedwar aelod ychwanegol drwy’r system gynrychiolaeth gyfrannol. Mae’r rhan fwyaf o’r rhanbarth yn drefol, ac mae’n gartref i ail ddinas fwyaf Cymru, Abertawe, sydd â phoblogaeth o dros 240,300. O amgylch Abertawe mae trefi fel Castell-nedd a Phort Talbot. Mae ‘na hefyd rannau mwy gwledig fel Penrhyn Gŵyr – sy’n gyrchfan ymwelwyr boblogaidd iawn, a dyma’r ardal gyntaf ym Mhrydain i gael ei dynodi yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol yn 1956. Etholaethau Gorllewin De Cymru yw: Aberafan, Pen-y-bont , Y Gwŷr, Castell-nedd, Ogwr, Dwyrain Abertawe a Gorllewin Abertawe. Yn etholiad 2011 roedd gan y Ceidwadwyr 2 AC yn rhanbarth Gorllewin De Cymru, gyda Phlaid Cymru a’r Democratiaid Rhyddfrydol gydag un yr un.

Nôl i'r brig