Newid iaith

  1. Wales
  2. Cymru

Canlyniadau Cymru

Canlyniadau Cymru
Plaid Llafur Cymru Plaid Cymru Ceidwadwyr Cymru Plaid Annibyniaeth y DU Dem Rhydd Cymru
Seddau 29 12 11 7 1
Newid −1 +1 −3 +7 −4

Wedi 60 allan o 60 sedd Ynglŷn â'r canlyniadauCanlyniadau yn llawn

Latest headlines in Welsh

  1. Llafur yn sicrhau 29 sedd
  2. 08:56 Gorllewin Caerdydd - LLAF YN CADW
  3. 07:20 Bro Morgannwg - LLAF YN CADW

Dwyrain De Cymru

Rhanbarth y Cynulliad

Canlyniadau

Plaid Etholwyd Seddau Pleidleisiau % Newid o ran seddau (%)
Plaid

UKIP

Plaid Annibyniaeth y DU

Etholwyd Mark Reckless David Rowlands Seddau 2 Pleidleisiau 34,524 17.8% Newid o ran seddau (%) +12.5
Plaid

CEID

Ceidwadwyr Cymru

Etholwyd Oscar Asghar Seddau 1 Pleidleisiau 33,318 17.2% Newid o ran seddau (%) −2.4
Plaid

PC

Plaid Cymru

Etholwyd Steffan Lewis Seddau 1 Pleidleisiau 29,686 15.3% Newid o ran seddau (%) +3.2
Plaid

LLAF

Llafur Cymru

Etholwyd - Seddau 0 Pleidleisiau 74,424 38.3% Newid o ran seddau (%) −7.3
Plaid

AWA

Plaid Diddymu Cynulliad Cymru

Etholwyd - Seddau 0 Pleidleisiau 7,870 4.1% Newid o ran seddau (%) +4.1
Plaid

DRh

Dem Rhydd Cymru

Etholwyd - Seddau 0 Pleidleisiau 6,784 3.5% Newid o ran seddau (%) −2.5
Plaid

GRDd

Plaid Werdd Cymru

Etholwyd - Seddau 0 Pleidleisiau 4,831 2.5% Newid o ran seddau (%) −0.2
Plaid

MRLP

Monster Raving Loony Party

Etholwyd - Seddau 0 Pleidleisiau 1,115 0.6% Newid o ran seddau (%) +0.6
Plaid

TUSC

TUSC

Etholwyd - Seddau 0 Pleidleisiau 618 0.3% Newid o ran seddau (%) +0.3
Plaid

CPB

Plaid Gomiwnyddol Prydain

Etholwyd - Seddau 0 Pleidleisiau 492 0.3% Newid o ran seddau (%) −0.1
Plaid

NF

National Front

Etholwyd - Seddau 0 Pleidleisiau 429 0.2% Newid o ran seddau (%) +0.2

% a bleidleisiodd

% a bleidleisiodd

41.8%

Portread o'r rhanbarth

Mae Dwyrain De Cymru yn ethol cyfanswm o 12 aelod ac wedi ei rhannu’n wyth etholaeth. Felly, wyth aelod etholaethol uniongyrchol a phedwar aelod ychwanegol drwy’r system gynrychiolaeth gyfrannol sy’n cael eu hethol yma. Casnewydd yw unig ddinas yr ardal â’i phoblogaeth o dros 140,000. Mae ‘na drefi mawr eraill gan gynnwys Caerffili yn ogystal â’r cyn-dref lofaol Merthyr Tudful - un o drefi mwyaf difreintiedig Prydain. Ond mae’r rhanbarth hefyd yn cynnwys un o ardaloedd mwyaf cefnog Cymru yma hefyd – sef rhannau gwledig Sir Drefynwy. Etholaethau Dwyrain De Cymru yw Blaenau Gwent, Caerffili, Islwyn, Merthyr Tudful a Rhymni, Trefynwy, Dwyrain Casnewydd, Gorllewin Casnewydd a Thorfaen. Yn etholiad 2011 roedd gan y Ceidwadwyr a Phlaid Cymru 2 AC yr un yn rhanbarth Dwyrain De Cymru.

Nôl i'r brig