Newid iaith

  1. Wales
  2. Cymru

Canlyniadau Cymru

Canlyniadau Cymru
Plaid Llafur Cymru Plaid Cymru Ceidwadwyr Cymru Plaid Annibyniaeth y DU Dem Rhydd Cymru
Seddau 29 12 11 7 1
Newid −1 +1 −3 +7 −4

Wedi 60 allan o 60 sedd Ynglŷn â'r canlyniadauCanlyniadau yn llawn

Latest headlines in Welsh

  1. Llafur yn sicrhau 29 sedd
  2. 08:56 Gorllewin Caerdydd - LLAF YN CADW
  3. 07:20 Bro Morgannwg - LLAF YN CADW

Canol De Cymru

Rhanbarth y Cynulliad

Canlyniadau

Plaid Etholwyd Seddau Pleidleisiau % Newid o ran seddau (%)
Plaid

CEID

Ceidwadwyr Cymru

Etholwyd Andrew RT Davies David Melding Seddau 2 Pleidleisiau 42,185 18.3% Newid o ran seddau (%) −3.7
Plaid

PC

Plaid Cymru

Etholwyd Neil McEvoy Seddau 1 Pleidleisiau 48,357 20.9% Newid o ran seddau (%) +7.2
Plaid

UKIP

Plaid Annibyniaeth y DU

Etholwyd Gareth Bennett Seddau 1 Pleidleisiau 23,958 10.4% Newid o ran seddau (%) +6.4
Plaid

LLAF

Llafur Cymru

Etholwyd - Seddau 0 Pleidleisiau 78,366 33.9% Newid o ran seddau (%) −7.1
Plaid

DRh

Dem Rhydd Cymru

Etholwyd - Seddau 0 Pleidleisiau 14,875 6.4% Newid o ran seddau (%) −1.5
Plaid

AWA

Plaid Diddymu Cynulliad Cymru

Etholwyd - Seddau 0 Pleidleisiau 9,163 4.0% Newid o ran seddau (%) +4.0
Plaid

GRDd

Plaid Werdd Cymru

Etholwyd - Seddau 0 Pleidleisiau 7,949 3.4% Newid o ran seddau (%) −1.7
Plaid

WEP

Plaid Cydraddoldeb Merched

Etholwyd - Seddau 0 Pleidleisiau 2,807 1.2% Newid o ran seddau (%) +1.2
Plaid

MRLP

Monster Raving Loony Party

Etholwyd - Seddau 0 Pleidleisiau 1,096 0.5% Newid o ran seddau (%) −0.1
Plaid

TUSC

TUSC

Etholwyd - Seddau 0 Pleidleisiau 736 0.3% Newid o ran seddau (%) −0.1
Plaid

ANNI (Bishop)

Annibynnol - Bishop

Etholwyd - Seddau 0 Pleidleisiau 651 0.3% Newid o ran seddau (%) +0.3
Plaid

CPB

Plaid Gomiwnyddol Prydain

Etholwyd - Seddau 0 Pleidleisiau 520 0.2% Newid o ran seddau (%) −0.0
Plaid

VIP

Vapers In Power

Etholwyd - Seddau 0 Pleidleisiau 470 0.2% Newid o ran seddau (%) +0.2

% a bleidleisiodd

% a bleidleisiodd

46.7%

Y diweddaraf

Caerdydd

Sarah Dickins

BBC Wales economics correspondent

Yr economi yw un o brif bynciau'r etholiad ond beth yw'r sefyllfa yng Nghaerdydd? Gohebydd Economeg BBC Cymru sydd wedi bod yn edrych ar y ffigyrau i Cymru Fyw.

Read more
cor
Sut mae taro'r nodyn cywir gydag etholwyr Canol De Cymru? Ac yw pawb yn canu o'r un llyfr emynau? Mae taith Cymru Fyw yn holi.

Yn fuan

Dyma’r lle i gael y newyddion, erthyglau a’r fideos diweddaraf ynglŷn â’r rhanbarth yma ar drothwy Etholiad y Cynulliad Cenedlaethol. Hefyd y canlyniadau o 10pm nos Iau 5 Mai 2016.

Senedd
BBC

Portread o'r rhanbarth

Wyth etholaeth sydd yn y rhanbarth yma ac mae Canolbarth De Cymru yn ethol wyth aelod etholaethol uniongyrchol a phedwar aelod ychwanegol. Trefol yw rhan fwyaf o’r rhanbarth yma, gan gynnwys dinas fwyaf Cymru a’r brifddinas, Caerdydd – sydd â phoblogaeth o dros 340,000. Mae’r rhanbarth hefyd yn cynnwys tref glan môr Y Barri, y cyn-dref lofaol Pontypridd a rhannau o Gymoedd De Cymru. Mae ‘na ardaloedd gwledig yn rhan orllewinol Bro Morgannwg. Etholaethau Canolbarth De Cymru yw: Canol Caerdydd, Gogledd Caerdydd, De Caerdydd a Phenarth, Gorllewin Caerdydd, Cwm Cynon, Pontypridd, Rhondda a Bro Morgannwg. Yn etholiad 2011 roedd gan y Ceidwadwyr 2 AC yn rhanbarth Canolbarth De Cymru, gyda Phlaid Cymru a’r Democratiaid Rhyddfrydol gydag un yr un.

Nôl i'r brig