Newid iaith

  1. Wales
  2. Cymru

Canlyniadau Cymru

Canlyniadau Cymru
Plaid Llafur Cymru Plaid Cymru Ceidwadwyr Cymru Plaid Annibyniaeth y DU Dem Rhydd Cymru
Seddau 29 12 11 7 1
Newid −1 +1 −3 +7 −4

Wedi 60 allan o 60 sedd Ynglŷn â'r canlyniadauCanlyniadau yn llawn

Latest headlines in Welsh

  1. Llafur yn sicrhau 29 sedd
  2. 08:56 Gorllewin Caerdydd - LLAF YN CADW
  3. 07:20 Bro Morgannwg - LLAF YN CADW

Canolbarth a Gorllewin Cymru

Rhanbarth y Cynulliad

Canlyniadau

Plaid Etholwyd Seddau Pleidleisiau % Newid o ran seddau (%)
Plaid

LLAF

Llafur Cymru

Etholwyd Joyce Watson Eluned Morgan Seddau 2 Pleidleisiau 41,975 19.4% Newid o ran seddau (%) −3.1
Plaid

PC

Plaid Cymru

Etholwyd Simon Thomas Seddau 1 Pleidleisiau 56,754 26.3% Newid o ran seddau (%) −0.5
Plaid

UKIP

Plaid Annibyniaeth y DU

Etholwyd Neil Hamilton Seddau 1 Pleidleisiau 25,042 11.6% Newid o ran seddau (%) +7.2
Plaid

CEID

Ceidwadwyr Cymru

Etholwyd - Seddau 0 Pleidleisiau 44,461 20.6% Newid o ran seddau (%) −4.6
Plaid

DRh

Dem Rhydd Cymru

Etholwyd - Seddau 0 Pleidleisiau 23,554 10.9% Newid o ran seddau (%) −1.9
Plaid

AWA

Plaid Diddymu Cynulliad Cymru

Etholwyd - Seddau 0 Pleidleisiau 10,707 5.0% Newid o ran seddau (%) +5.0
Plaid

GRDd

Plaid Werdd Cymru

Etholwyd - Seddau 0 Pleidleisiau 8,222 3.8% Newid o ran seddau (%) −0.3
Plaid

PF

Gwerin Gyntaf

Etholwyd - Seddau 0 Pleidleisiau 1,496 0.7% Newid o ran seddau (%) +0.7
Plaid

WCP

Plaid Gristnogol Cymru

Etholwyd - Seddau 0 Pleidleisiau 1,103 0.5% Newid o ran seddau (%) −0.3
Plaid

MRLP

Monster Raving Loony Party

Etholwyd - Seddau 0 Pleidleisiau 1,071 0.5% Newid o ran seddau (%) +0.5
Plaid

AWLI

Cymdeithas Annibynnol Leol Cymru

Etholwyd - Seddau 0 Pleidleisiau 1,032 0.5% Newid o ran seddau (%) +0.5
Plaid

CPB

Plaid Gomiwnyddol Prydain

Etholwyd - Seddau 0 Pleidleisiau 423 0.2% Newid o ran seddau (%) −0.1

% a bleidleisiodd

% a bleidleisiodd

50.6%

Portread o'r rhanbarth

Mae gan y rhanbarth yma gyfanswm o wyth etholaeth, sy’n ethol wyth aelod etholaethol uniongyrchol gyda phedwar aelod ychwanegol drwy’r system gynrychiolaeth gyfrannol. Yn ddaearyddol dyma’r mwyaf o’r pum rhanbarth yng Nghymru – mae’n cynnwys ardal sy’n fwy na’r pedwar rhanbarth arall gyda’i gilydd. O Eryri yn y gogledd, i Barc Cenedlaethol arfordir Sir Benfro – mae’r rhanbarth yn gorwedd ar draws y wlad. Llanelli yw’r dref fwyaf gyda phoblogaeth o bron 50,000. Etholaethau'r canolbarth a gorllewin Cymru yw: Llanelli, Brycheiniog a Sir Faesyfed, Preseli Penfro, Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro, Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, Ceredigion, Sir Drefaldwyn a Dwyfor Meirionnydd. Yn etholiad 2011 roedd gan Lafur 2 AC yn rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru, gyda Phlaid Cymru a’r Democratiaid Rhyddfrydol gydag un yr un.

Nôl i'r brig