Newid iaith

  1. Wales
  2. Cymru

Canlyniadau Cymru

Canlyniadau Cymru
Plaid Llafur Cymru Plaid Cymru Ceidwadwyr Cymru Plaid Annibyniaeth y DU Dem Rhydd Cymru
Seddau 29 12 11 7 1
Newid −1 +1 −3 +7 −4

Wedi 60 allan o 60 sedd Ynglŷn â'r canlyniadauCanlyniadau yn llawn

Latest headlines in Welsh

  1. Llafur yn sicrhau 29 sedd
  2. 08:56 Gorllewin Caerdydd - LLAF YN CADW
  3. 07:20 Bro Morgannwg - LLAF YN CADW

Gogledd Cymru

Rhanbarth y Cynulliad

Canlyniadau

Plaid Etholwyd Seddau Pleidleisiau % Newid o ran seddau (%)
Plaid

UKIP

Plaid Annibyniaeth y DU

Etholwyd Nathan Gill Michelle Brown Seddau 2 Pleidleisiau 25,518 12.5% Newid o ran seddau (%) +7.5
Plaid

PC

Plaid Cymru

Etholwyd Llyr Gruffydd Seddau 1 Pleidleisiau 47,701 23.3% Newid o ran seddau (%) +1.9
Plaid

CEID

Ceidwadwyr Cymru

Etholwyd Mark Isherwood Seddau 1 Pleidleisiau 45,468 22.2% Newid o ran seddau (%) −4.6
Plaid

LLAF

Llafur Cymru

Etholwyd - Seddau 0 Pleidleisiau 57,528 28.1% Newid o ran seddau (%) −4.0
Plaid

AWA

Plaid Diddymu Cynulliad Cymru

Etholwyd - Seddau 0 Pleidleisiau 9,409 4.6% Newid o ran seddau (%) +4.6
Plaid

DRh

Dem Rhydd Cymru

Etholwyd - Seddau 0 Pleidleisiau 9,345 4.6% Newid o ran seddau (%) −1.3
Plaid

GRDd

Plaid Werdd Cymru

Etholwyd - Seddau 0 Pleidleisiau 4,789 2.3% Newid o ran seddau (%) +0.1
Plaid

AWLI

Cymdeithas Annibynnol Leol Cymru

Etholwyd - Seddau 0 Pleidleisiau 1,865 0.9% Newid o ran seddau (%) +0.9
Plaid

MRLP

Monster Raving Loony Party

Etholwyd - Seddau 0 Pleidleisiau 1,355 0.7% Newid o ran seddau (%) +0.7
Plaid

ANNI (Young)

Annibynnol - Young

Etholwyd - Seddau 0 Pleidleisiau 926 0.5% Newid o ran seddau (%) +0.5
Plaid

CPB

Plaid Gomiwnyddol Prydain

Etholwyd - Seddau 0 Pleidleisiau 586 0.3% Newid o ran seddau (%) 0

% a bleidleisiodd

% a bleidleisiodd

43.5%

Portread o'r rhanbarth

Mae yna naw etholaeth yn ffurfio rhanbarth Gogledd Cymru. Mae’r rhanbarth yn ethol 13 aelod i gyd, naw aelod uniongyrchol drwy’r etholaethau, a phedwar aelod ychwanegol drwy’r system gynrychiolaeth gyfrannol. Mae’n gyfuniad o ardaloedd gwledig a threfol, y gorllewin yn wledig yn bennaf gyda dinas prifysgol Bangor yn y gogledd orllewin y ganolfan fwyaf o ran poblogaeth gyda 18,000 o drigolion. Yn y dwyrain mae’r boblogaeth yn uwch ar gyfartaledd ac mae Wrecsam – tref fwyaf y rhanbarth - gyda phoblogaeth o 60,000. Mae tref glan môr Llandudno wedi bod yn boblogaidd iawn gyda thwristiaid dros y blynyddoedd. Ar Ynys Môn a Gwynedd mae’r rhan helaeth o siaradwyr Cymraeg yr ardal yn byw. Etholaethau'r gogledd – o’r gorllewin i’r dwyrain – yw: Ynys Môn, Arfon, Aberconwy, Gorllewin Clwyd, De Clwyd, Dyffryn Clwyd, Delyn, Alun & Glannau Dyfrdwy a Wrecsam. Yn etholiad 2011, roedd gan y Ceidwadwyr 2 AC rhanbarthol yn y gogledd, gyda Phlaid Cymru a’r Democratiaid Rhyddfrydol gydag un yr un.

Nôl i'r brig