Newid iaith

  1. Wales
  2. Cymru

Canlyniadau Cymru

Canlyniadau Cymru
Plaid Llafur Cymru Plaid Cymru Ceidwadwyr Cymru Plaid Annibyniaeth y DU Dem Rhydd Cymru
Seddau 29 12 11 7 1
Newid −1 +1 −3 +7 −4

Wedi 60 allan o 60 sedd Ynglŷn â'r canlyniadauCanlyniadau yn llawn

Latest headlines in Welsh

  1. Llafur yn sicrhau 29 sedd
  2. 08:56 Gorllewin Caerdydd - LLAF YN CADW
  3. 07:20 Bro Morgannwg - LLAF YN CADW

Bro Morgannwg

Etholaeth (Cynulliad) Rhanbarth - Canol De Cymru
Canlyniad: LLAF YN CADW

Canlyniadau

Plaid Ymgeiswyr Pleidleisiau % Newid o ran seddau (%)
Plaid

LLAF

Llafur Cymru

Ymgeiswyr Jane Hutt Pleidleisiau 14,655 38.8% Newid o ran seddau (%) −8.6
Plaid

CEID

Ceidwadwyr Cymru

Ymgeiswyr Ross England Pleidleisiau 13,878 36.7% Newid o ran seddau (%) +0.7
Plaid

PC

Plaid Cymru

Ymgeiswyr Ian Johnson Pleidleisiau 3,871 10.2% Newid o ran seddau (%) −1.9
Plaid

UKIP

Plaid Annibyniaeth y DU

Ymgeiswyr Lawrence Andrews Pleidleisiau 3,662 9.7% Newid o ran seddau (%) +9.7
Plaid

DRh

Dem Rhydd Cymru

Ymgeiswyr Denis Campbell Pleidleisiau 938 2.5% Newid o ran seddau (%) −2.1
Plaid

GRDd

Plaid Werdd Cymru

Ymgeiswyr Alison Haden Pleidleisiau 794 2.1% Newid o ran seddau (%) +2.1

% a bleidleisiodd and Mwyafrif

Llafur Cymru Mwyafrif

777

% a bleidleisiodd

53.1%

Cyfran y bleidlais

Plaid %
Llafur Cymru 38.8
Ceidwadwyr Cymru 36.7
Plaid Cymru 10.2
Plaid Annibyniaeth y DU 9.7
Dem Rhydd Cymru 2.5
Eraill 2.1

Newid o'i gymharu â 2011

−%
+%
Plaid Annibyniaeth y DU
+9.7
Ceidwadwyr Cymru
+0.7
Plaid Cymru
−1.9
Dem Rhydd Cymru
−2.1
Llafur Cymru
−8.6

Portread o'r etholaeth

Mae hon yn etholaeth yn ne Cymru rhwng Caerdydd a Phen-y-bont sydd hefyd yn cynnwys arfordir Morgannwg. Mae hi’n etholaeth amrywiol, gyda thref hanesyddol Y Barri, oedd yn arfer bod yn gartref i’r porthladd glo mwyaf yn y byd, ac ardaloedd mwy cefnog a gwledig fel Y Bontfaen. Tref Y Barri ei hun sydd gyda’r boblogaeth fwyaf, a’r pumed tref fwyaf yng Nghymru.

Er bod nifer yn teithio i’w gwaith yng Nghaerdydd, mae Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd yn yr etholaeth, sy’n gyflogwr pwysig. Yn ôl y ffigyrau diweddaraf, mae diweithdra yn 6.1% o`r boblogaeth o’i gymharu gyda 5.5% ar draws y DU.

Llafur a Jane Hutt sydd wedi cynrychioli’r ardal ers 1999, ond gyda mwyafrif bach yn 1999 a 2007. Yn 2011 fe enillodd 47.4% o’r bleidlais, o’i gymharu gyda 36% i’r Ceidwadwyr, 12.1% i Blaid Cymru a 4.5% i’r Democratiaid Rhyddfrydol. Roedd ganddi fwyafrif o 3,775.

Nôl i'r brig