Newid iaith

  1. Wales
  2. Cymru

Canlyniadau Cymru

Canlyniadau Cymru
Plaid Llafur Cymru Plaid Cymru Ceidwadwyr Cymru Plaid Annibyniaeth y DU Dem Rhydd Cymru
Seddau 29 12 11 7 1
Newid −1 +1 −3 +7 −4

Wedi 60 allan o 60 sedd Ynglŷn â'r canlyniadauCanlyniadau yn llawn

Latest headlines in Welsh

  1. Llafur yn sicrhau 29 sedd
  2. 08:56 Gorllewin Caerdydd - LLAF YN CADW
  3. 07:20 Bro Morgannwg - LLAF YN CADW

Pontypridd

Etholaeth (Cynulliad) Rhanbarth - Canol De Cymru
Canlyniad: LLAF YN CADW

Canlyniadau

Plaid Ymgeiswyr Pleidleisiau % Newid o ran seddau (%)
Plaid

LLAF

Llafur Cymru

Ymgeiswyr Mick Antoniw Pleidleisiau 9,987 39.4% Newid o ran seddau (%) −11.4
Plaid

PC

Plaid Cymru

Ymgeiswyr Chad Rickard Pleidleisiau 4,659 18.4% Newid o ran seddau (%) +4.9
Plaid

CEID

Ceidwadwyr Cymru

Ymgeiswyr Joel James Pleidleisiau 3,884 15.3% Newid o ran seddau (%) −0.4
Plaid

UKIP

Plaid Annibyniaeth y DU

Ymgeiswyr Edwin Allen Pleidleisiau 3,322 13.1% Newid o ran seddau (%) +13.1
Plaid

DRh

Dem Rhydd Cymru

Ymgeiswyr Mike Powell Pleidleisiau 2,979 11.8% Newid o ran seddau (%) −6.1
Plaid

GRDd

Plaid Werdd Cymru

Ymgeiswyr Ken Barker Pleidleisiau 508 2.0% Newid o ran seddau (%) +2.0

% a bleidleisiodd and Mwyafrif

Llafur Cymru Mwyafrif

5,328

% a bleidleisiodd

43.5%

Cyfran y bleidlais

Plaid %
Llafur Cymru 39.4
Plaid Cymru 18.4
Ceidwadwyr Cymru 15.3
Plaid Annibyniaeth y DU 13.1
Dem Rhydd Cymru 11.8
Eraill 2.0

Newid o'i gymharu â 2011

−%
+%
Plaid Annibyniaeth y DU
+13.1
Plaid Cymru
+4.9
Ceidwadwyr Cymru
−0.4
Dem Rhydd Cymru
−6.1
Llafur Cymru
−11.4

Portread o'r etholaeth

Mae tref Pontypridd i’r dwyrain o’r etholaeth, tra bod y boblogaeth wedi’i chanoli o gwmpas tre’ Llantrisant i’r gorllewin, cartref y Bathdy Brenhinol. Mae rhan helaeth o’r trigolion yn teithio i Gaerdydd i weithio, sydd tua 10 milltir i’r de.

Y cyflog gros ar gyfartaledd yma yw £542 o’i gymharu â thua £551 ar draws Cymru. Mae’r sedd o fewn rhanbarth etholaethol Canol De Cymru.

Mae’r Blaid Lafur wedi dal y sedd ers yr etholiad Cynulliad cyntaf yn 1999. Yn 2011 enillodd Mick Antoniw 50.8% o’r bleidlais. Daeth y Democratiaid Rhyddfrydol yn ail gyda 17.9%. Sicrhawyd y Ceidwadwyr 15.7% o’r bleidlais, a daeth Plaid Cymru yn bedwerydd gydag 13.5%.

Nôl i'r brig