Newid iaith

  1. Wales
  2. Cymru

Canlyniadau Cymru

Canlyniadau Cymru
Plaid Llafur Cymru Plaid Cymru Ceidwadwyr Cymru Plaid Annibyniaeth y DU Dem Rhydd Cymru
Seddau 29 12 11 7 1
Newid −1 +1 −3 +7 −4

Wedi 60 allan o 60 sedd Ynglŷn â'r canlyniadauCanlyniadau yn llawn

Latest headlines in Welsh

  1. Llafur yn sicrhau 29 sedd
  2. 08:56 Gorllewin Caerdydd - LLAF YN CADW
  3. 07:20 Bro Morgannwg - LLAF YN CADW

Ogwr

Etholaeth (Cynulliad) Rhanbarth - Gorllewin De Cymru
Canlyniad: LLAF YN CADW

Canlyniadau

Plaid Ymgeiswyr Pleidleisiau % Newid o ran seddau (%)
Plaid

LLAF

Llafur Cymru

Ymgeiswyr Huw Irranca-Davies Pleidleisiau 12,895 55.2% Newid o ran seddau (%) −8.7
Plaid

PC

Plaid Cymru

Ymgeiswyr Tim Thomas Pleidleisiau 3,427 14.7% Newid o ran seddau (%) −2.0
Plaid

UKIP

Plaid Annibyniaeth y DU

Ymgeiswyr Elizabeth Kendall Pleidleisiau 3,233 13.8% Newid o ran seddau (%) +13.8
Plaid

CEID

Ceidwadwyr Cymru

Ymgeiswyr Jamie Wallis Pleidleisiau 2,587 11.1% Newid o ran seddau (%) −3.5
Plaid

DRh

Dem Rhydd Cymru

Ymgeiswyr Anita Davies Pleidleisiau 698 3.0% Newid o ran seddau (%) −1.9
Plaid

GRDd

Plaid Werdd Cymru

Ymgeiswyr Laurie Brophy Pleidleisiau 516 2.2% Newid o ran seddau (%) +2.2

% a bleidleisiodd and Mwyafrif

Llafur Cymru Mwyafrif

9,468

% a bleidleisiodd

42.9%

Cyfran y bleidlais

Plaid %
Llafur Cymru 55.2
Plaid Cymru 14.7
Plaid Annibyniaeth y DU 13.8
Ceidwadwyr Cymru 11.1
Dem Rhydd Cymru 3.0
Eraill 2.2

Newid o'i gymharu â 2011

−%
+%
Plaid Annibyniaeth y DU
+13.8
Dem Rhydd Cymru
−1.9
Plaid Cymru
−2.0
Ceidwadwyr Cymru
−3.5
Llafur Cymru
−8.7

Portread o'r etholaeth

Mae etholaeth Ogwr wedi’i lleoli i’r gogledd o draffordd yr M4 yn ne Cymru. Y dref fwyaf yw Maesteg, ac mae’r etholaeth hefyd yn cynnwys rhannau o Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont a Rhondda Cynon Taf. Cafodd Mam a Nain y gantores, Kylie Minogue, eu geni ym Maesteg.

Mae 25% o ddisgyblion ysgol gynradd yr etholaeth yn cael cinio am ddim o’i gymharu â chyfartaledd Cymru o 20%. Mae’r sedd o fewn etholaeth ranbarthol Gorllewin De Cymru.

Janice Gregory o’r Blaid Lafur sydd wedi dal y sedd ers yr etholiad Cynulliad cyntaf yn 1999. Enillodd hi gyda 63.9% o’r bleidlais yn 2011. Daeth Plaid Cymru yn ail gydag 16.7%, y Ceidwadwyr yn drydydd gydag 14.5% a’r Democratiaid Rhyddfrydol yn bedwerydd gyda 4.9% o’r bleidlais.

Nôl i'r brig