Newid iaith

  1. Wales
  2. Cymru

Canlyniadau Cymru

Canlyniadau Cymru
Plaid Llafur Cymru Plaid Cymru Ceidwadwyr Cymru Plaid Annibyniaeth y DU Dem Rhydd Cymru
Seddau 29 12 11 7 1
Newid −1 +1 −3 +7 −4

Wedi 60 allan o 60 sedd Ynglŷn â'r canlyniadauCanlyniadau yn llawn

Latest headlines in Welsh

  1. Llafur yn sicrhau 29 sedd
  2. 08:56 Gorllewin Caerdydd - LLAF YN CADW
  3. 07:20 Bro Morgannwg - LLAF YN CADW

Merthyr Tudful a Rhymni

Etholaeth (Cynulliad) Rhanbarth - Dwyrain De Cymru
Canlyniad: LLAF YN CADW

Canlyniadau

Plaid Ymgeiswyr Pleidleisiau % Newid o ran seddau (%)
Plaid

LLAF

Llafur Cymru

Ymgeiswyr Dawn Bowden Pleidleisiau 9,763 47.2% Newid o ran seddau (%) −7.1
Plaid

UKIP

Plaid Annibyniaeth y DU

Ymgeiswyr David Rowlands Pleidleisiau 4,277 20.7% Newid o ran seddau (%) +20.7
Plaid

PC

Plaid Cymru

Ymgeiswyr Brian Thomas Pleidleisiau 3,721 18.0% Newid o ran seddau (%) +9.2
Plaid

CEID

Ceidwadwyr Cymru

Ymgeiswyr Elizabeth Simon Pleidleisiau 1,331 6.4% Newid o ran seddau (%) +0.1
Plaid

DRh

Dem Rhydd Cymru

Ymgeiswyr Bob Griffin Pleidleisiau 1,122 5.4% Newid o ran seddau (%) −7.4
Plaid

GRDd

Plaid Werdd Cymru

Ymgeiswyr Julie Colbran Pleidleisiau 469 2.3% Newid o ran seddau (%) +2.3

% a bleidleisiodd and Mwyafrif

Llafur Cymru Mwyafrif

5,486

% a bleidleisiodd

38.5%

Cyfran y bleidlais

Plaid %
Llafur Cymru 47.2
Plaid Annibyniaeth y DU 20.7
Plaid Cymru 18.0
Ceidwadwyr Cymru 6.4
Dem Rhydd Cymru 5.4
Eraill 2.3

Newid o'i gymharu â 2011

−%
+%
Plaid Annibyniaeth y DU
+20.7
Plaid Cymru
+9.2
Ceidwadwyr Cymru
+0.1
Llafur Cymru
−7.1
Dem Rhydd Cymru
−7.4

Portread o'r etholaeth

Mae Merthyr Tydfil a Rhymni’n rhan o ranbarth etholaethol Dwyrain De Cymru, ac mae wedi bod yn un o gadarnleoedd y blaid Lafur ers sefydlu'r Cynulliad yn 1999.

Mae prisiau cyfartalog tai ymysg yr isaf yng Nghymru, sef £100,000 - y cyfartaledd yng Nghymru yw £158,000. Mae'r cyflog cyfartalog ym Merthyr Tydfil a Rhymni’n £499 yr wythnos, y pedwerydd isaf yng Nghymru. Y ffigwr cenedlaethol yw £551. Mae 600 o staff yn cael eu cyflogi yn Swyddfeydd Llywodraeth Cymru, sydd wedi eu lleoli yn yr etholaeth.

Mae Huw Lewis wedi ennill y sedd bedair gwaith yn olynol ers sefydlu'r Cynulliad yn 1999, gyda mwyafrif o 7,000 o bleidleisiau yn etholiadau 2011. Ni fydd Mr Lewis yn sefyll yn yr etholiad eleni. Yn 2011, fe enillodd y blaid Lafur 54.3% o'r bleidlais, gydag ymgeisydd annibynnol yn derbyn 17.8%, y, Democratiaid Rhyddfrydol 12.8%, Plaid Cymru 8.8% a'r Ceidwadwyr 6.3%.

Nôl i'r brig