Newid iaith

  1. Wales
  2. Cymru

Canlyniadau Cymru

Canlyniadau Cymru
Plaid Llafur Cymru Plaid Cymru Ceidwadwyr Cymru Plaid Annibyniaeth y DU Dem Rhydd Cymru
Seddau 29 12 11 7 1
Newid −1 +1 −3 +7 −4

Wedi 60 allan o 60 sedd Ynglŷn â'r canlyniadauCanlyniadau yn llawn

Latest headlines in Welsh

  1. Llafur yn sicrhau 29 sedd
  2. 08:56 Gorllewin Caerdydd - LLAF YN CADW
  3. 07:20 Bro Morgannwg - LLAF YN CADW

De Caerdydd a Phenarth

Etholaeth (Cynulliad) Rhanbarth - Canol De Cymru
Canlyniad: LLAF YN CADW

Canlyniadau

Plaid Ymgeiswyr Pleidleisiau % Newid o ran seddau (%)
Plaid

LLAF

Llafur Cymru

Ymgeiswyr Vaughan Gething Pleidleisiau 13,274 43.8% Newid o ran seddau (%) −6.4
Plaid

CEID

Ceidwadwyr Cymru

Ymgeiswyr Ben Gray Pleidleisiau 6,353 21.0% Newid o ran seddau (%) −6.5
Plaid

PC

Plaid Cymru

Ymgeiswyr Dafydd Trystan Davies Pleidleisiau 4,320 14.3% Newid o ran seddau (%) +2.2
Plaid

UKIP

Plaid Annibyniaeth y DU

Ymgeiswyr Hugh Hughes Pleidleisiau 3,716 12.3% Newid o ran seddau (%) +12.3
Plaid

DRh

Dem Rhydd Cymru

Ymgeiswyr Nigel Howells Pleidleisiau 1,345 4.4% Newid o ran seddau (%) −5.7
Plaid

GRDd

Plaid Werdd Cymru

Ymgeiswyr Anthony Slaughter Pleidleisiau 1,268 4.2% Newid o ran seddau (%) +4.2

% a bleidleisiodd and Mwyafrif

Llafur Cymru Mwyafrif

6,921

% a bleidleisiodd

39.8%

Cyfran y bleidlais

Plaid %
Llafur Cymru 43.8
Ceidwadwyr Cymru 21.0
Plaid Cymru 14.3
Plaid Annibyniaeth y DU 12.3
Dem Rhydd Cymru 4.4
Eraill 4.2

Newid o'i gymharu â 2011

−%
+%
Plaid Annibyniaeth y DU
+12.3
Plaid Cymru
+2.2
Dem Rhydd Cymru
−5.7
Llafur Cymru
−6.4
Ceidwadwyr Cymru
−6.5

Y diweddaraf

Yn fuan

Dyma’r lle i gael y newyddion, erthyglau a’r fideos diweddaraf ynglŷn â’r etholaeth yma ar drothwy Etholiad y Cynulliad Cenedlaethol. Hefyd y canlyniadau o 10pm nos Iau 5 Mai 2016.

Senedd
BBC

Portread o'r etholaeth

Mae De Caerdydd a Phenarth yn ymestyn o Dredelerch, yn y dwyrain, ar hyd yr arfordir trwy Benarth i bentref Sili. Mae Bae Caerdydd hefyd yn rhan o'r etholaeth, sef cartref Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Dyma'r ardal gyda'r nifer uchaf o etholwyr yng Nghymru, gyda dros 76,000 o bobl â phleidlais. Mae hon yn un o'r etholaethau sydd â’r amrywiaeth mwya’ yng Nghymru, gan adlewyrchu treftadaeth cosmopolitaidd yr hen ddociau.

Yn ôl cyfrifiad 2011 dywedodd 8,700 o bobl eu bod yn Fwslemiaid. Dywedodd 1,418 o bobl eu bod yn Hindŵ. Mae'r etholaeth hefyd yn gartref i 336 o'r 2,962 o Siciaid yng Nghymru.

Llafur sydd wedi cadw'r sedd ers 1999. Yn 2011 llwyddodd Vaughan Gething, sydd nawr yn ddirprwy weinidog iechyd, i fwy na dyblu mwyafrif Llafur i 6,259 gan ennill dros 50% o'r bleidlais.

Nôl i'r brig