Newid iaith

  1. Wales
  2. Cymru

Canlyniadau Cymru

Canlyniadau Cymru
Plaid Llafur Cymru Plaid Cymru Ceidwadwyr Cymru Plaid Annibyniaeth y DU Dem Rhydd Cymru
Seddau 29 12 11 7 1
Newid −1 +1 −3 +7 −4

Wedi 60 allan o 60 sedd Ynglŷn â'r canlyniadauCanlyniadau yn llawn

Latest headlines in Welsh

  1. Llafur yn sicrhau 29 sedd
  2. 08:56 Gorllewin Caerdydd - LLAF YN CADW
  3. 07:20 Bro Morgannwg - LLAF YN CADW

Gogledd Caerdydd

Etholaeth (Cynulliad) Rhanbarth - Canol De Cymru
Canlyniad: LLAF YN CADW

Canlyniadau

Plaid Ymgeiswyr Pleidleisiau % Newid o ran seddau (%)
Plaid

LLAF

Llafur Cymru

Ymgeiswyr Julie Morgan Pleidleisiau 16,766 44.8% Newid o ran seddau (%) −2.8
Plaid

CEID

Ceidwadwyr Cymru

Ymgeiswyr Jayne Cowan Pleidleisiau 13,099 35.0% Newid o ran seddau (%) −7.4
Plaid

UKIP

Plaid Annibyniaeth y DU

Ymgeiswyr Haydn Rushowrth Pleidleisiau 2,509 6.7% Newid o ran seddau (%) +6.7
Plaid

PC

Plaid Cymru

Ymgeiswyr Elin Walker Jones Pleidleisiau 2,278 6.1% Newid o ran seddau (%) +0.7
Plaid

DRh

Dem Rhydd Cymru

Ymgeiswyr John Dixon Pleidleisiau 1,130 3.0% Newid o ran seddau (%) −1.6
Plaid

ANNI

Annibynnol

Ymgeiswyr Fiona Burt Pleidleisiau 846 2.3% Newid o ran seddau (%) +2.3
Plaid

GRDd

Plaid Werdd Cymru

Ymgeiswyr Chris von Ruhland Pleidleisiau 824 2.2% Newid o ran seddau (%) +2.2

% a bleidleisiodd and Mwyafrif

Llafur Cymru Mwyafrif

3,667

% a bleidleisiodd

56.8%

Cyfran y bleidlais

Plaid %
Llafur Cymru 44.8
Ceidwadwyr Cymru 35.0
Plaid Annibyniaeth y DU 6.7
Plaid Cymru 6.1
Dem Rhydd Cymru 3.0
Eraill 4.5

Newid o'i gymharu â 2011

−%
+%
Plaid Annibyniaeth y DU
+6.7
Plaid Cymru
+0.7
Dem Rhydd Cymru
−1.6
Llafur Cymru
−2.8
Ceidwadwyr Cymru
−7.4

Y diweddaraf

Yn fuan

Dyma’r lle i gael y newyddion, erthyglau a’r fideos diweddaraf ynglŷn â’r etholaeth yma ar drothwy Etholiad y Cynulliad Cenedlaethol. Hefyd y canlyniadau o 10pm nos Iau 5 Mai 2016.

Senedd
BBC

Portread o'r etholaeth

Mae'r sedd hon yn cynnwys rhai o ardaloedd cyfoethoca' Caerdydd. Mae hefyd yn gartre' i ysbyty mwya' Cymru, Ysbyty'r Brifysgol.

Mae cyfran uchel o'r boblogaeth yn gweithio yn y sector cyhoeddus - 39.6%, y ganran ucha' yng Nghymru.

Yn wleidyddol mae'r etholaeth wedi mynd a dod rhwng y Ceidwadwyr a Llafur yn y Cynulliad ac yn San Steffan. Yn 2011 cafodd sedd y Cynulliad ei hennill gan Julie Morgan o'r blaid Lafur, gyda gogwydd o 9.8% oddi wrth Jonathan Morgan o'r Ceidwadwyr. Plaid Cymru oedd yn drydydd ar 5.4%, a chafodd y Democratiaid Rhyddfrydol 4.6% o'r bleidlais.

Nôl i'r brig