Newid iaith

  1. Wales
  2. Cymru

Canlyniadau Cymru

Canlyniadau Cymru
Plaid Llafur Cymru Plaid Cymru Ceidwadwyr Cymru Plaid Annibyniaeth y DU Dem Rhydd Cymru
Seddau 29 12 11 7 1
Newid −1 +1 −3 +7 −4

Wedi 60 allan o 60 sedd Ynglŷn â'r canlyniadauCanlyniadau yn llawn

Latest headlines in Welsh

  1. Llafur yn sicrhau 29 sedd
  2. 08:56 Gorllewin Caerdydd - LLAF YN CADW
  3. 07:20 Bro Morgannwg - LLAF YN CADW

Brycheiniog a Sir Faesyfed

Etholaeth (Cynulliad) Rhanbarth - Canolbarth a Gorllewin Cymru
Canlyniad: DRh YN CADW

Canlyniadau

Plaid Ymgeiswyr Pleidleisiau % Newid o ran seddau (%)
Plaid

DRh

Dem Rhydd Cymru

Ymgeiswyr Kirsty Williams Pleidleisiau 15,898 52.4% Newid o ran seddau (%) +9.3
Plaid

CEID

Ceidwadwyr Cymru

Ymgeiswyr Gary Price Pleidleisiau 7,728 25.4% Newid o ran seddau (%) −7.9
Plaid

LLAF

Llafur Cymru

Ymgeiswyr Alex Thomas Pleidleisiau 2,703 8.9% Newid o ran seddau (%) −8.0
Plaid

UKIP

Plaid Annibyniaeth y DU

Ymgeiswyr Thomas Turton Pleidleisiau 2,161 7.1% Newid o ran seddau (%) +7.1
Plaid

PC

Plaid Cymru

Ymgeiswyr Freddy Greaves Pleidleisiau 1,180 3.9% Newid o ran seddau (%) −2.8
Plaid

GRDd

Plaid Werdd Cymru

Ymgeiswyr Grenville Ham Pleidleisiau 697 2.3% Newid o ran seddau (%) +2.3

% a bleidleisiodd and Mwyafrif

Dem Rhydd Cymru Mwyafrif

8,170

% a bleidleisiodd

56.5%

Cyfran y bleidlais

Plaid %
Dem Rhydd Cymru 52.4
Ceidwadwyr Cymru 25.4
Llafur Cymru 8.9
Plaid Annibyniaeth y DU 7.1
Plaid Cymru 3.9
Eraill 2.3

Newid o'i gymharu â 2011

−%
+%
Dem Rhydd Cymru
+9.3
Plaid Annibyniaeth y DU
+7.1
Plaid Cymru
−2.8
Ceidwadwyr Cymru
−7.9
Llafur Cymru
−8.0

Portread o'r etholaeth

Sedd mewn ardal wledig sy’n ymestyn ar draws rhan fwyaf o ganolbarth Cymru. Mae'r etholaeth yn cynnwys y trefi Aberhonddu, Llandrindod a Llanfair ym Muallt, cartref y Sioe Frenhinol.

Amaeth yw'r cyflogwr mwyaf ac mae gan yr etholaeth nifer o fusnesau bach. Dyma un o'r etholaethau gyda'r gyfradd uchaf o bobl mewn gwaith yng Nghymru sef 77% (69% yw'r cyfartaledd yng Nghymru) ac un o'r etholaethau gyda'r nifer lleiaf o bobl sy’n hawlio budd-daliadau diweithdra, sef 9% (12% yw'r cyfartaledd ar draws Cymru).

Mae arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig, Kirsty Williams, wedi cadw'r sedd ers etholiad cyntaf y Cynulliad yn 1999. Yn etholiad 2011 enillodd hi 43% o'r bleidlais. Y Ceidwadwyr ddaeth yn ail gyda 33% o'r bleidlais, Llafur yn drydedd gyda 16% a Phlaid Cymru yn bedwerydd gyda 6% o'r bleidlais.

Nôl i'r brig