Newid iaith

  1. Wales
  2. Cymru

Canlyniadau Cymru

Canlyniadau Cymru
Plaid Llafur Cymru Plaid Cymru Ceidwadwyr Cymru Plaid Annibyniaeth y DU Dem Rhydd Cymru
Seddau 29 12 11 7 1
Newid −1 +1 −3 +7 −4

Wedi 60 allan o 60 sedd Ynglŷn â'r canlyniadauCanlyniadau yn llawn

Latest headlines in Welsh

  1. Llafur yn sicrhau 29 sedd
  2. 08:56 Gorllewin Caerdydd - LLAF YN CADW
  3. 07:20 Bro Morgannwg - LLAF YN CADW

Dwyrain Casnewydd

Etholaeth (Cynulliad) Rhanbarth - Dwyrain De Cymru
Canlyniad: LLAF YN CADW

Canlyniadau

Plaid Ymgeiswyr Pleidleisiau % Newid o ran seddau (%)
Plaid

LLAF

Llafur Cymru

Ymgeiswyr John Griffiths Pleidleisiau 9,229 44.6% Newid o ran seddau (%) −6.2
Plaid

UKIP

Plaid Annibyniaeth y DU

Ymgeiswyr James Peterson Pleidleisiau 4,333 20.9% Newid o ran seddau (%) +20.9
Plaid

CEID

Ceidwadwyr Cymru

Ymgeiswyr Munawar Mughal Pleidleisiau 3,768 18.2% Newid o ran seddau (%) −4.9
Plaid

DRh

Dem Rhydd Cymru

Ymgeiswyr Paul Halliday Pleidleisiau 1,481 7.2% Newid o ran seddau (%) −11.9
Plaid

PC

Plaid Cymru

Ymgeiswyr Anthony Salkeld Pleidleisiau 1,386 6.7% Newid o ran seddau (%) −0.3
Plaid

GRDd

Plaid Werdd Cymru

Ymgeiswyr Peter Varley Pleidleisiau 491 2.4% Newid o ran seddau (%) +2.4

% a bleidleisiodd and Mwyafrif

Llafur Cymru Mwyafrif

4,896

% a bleidleisiodd

37.2%

Cyfran y bleidlais

Plaid %
Llafur Cymru 44.6
Plaid Annibyniaeth y DU 20.9
Ceidwadwyr Cymru 18.2
Dem Rhydd Cymru 7.2
Plaid Cymru 6.7
Eraill 2.4

Newid o'i gymharu â 2011

−%
+%
Plaid Annibyniaeth y DU
+20.9
Plaid Cymru
−0.3
Ceidwadwyr Cymru
−4.9
Llafur Cymru
−6.2
Dem Rhydd Cymru
−11.9

Portread o'r etholaeth

I'r dwyrain o Afon Wysg sy'n llifo drwy'r ddinas, mae etholaeth Dwyrain Casnewydd hefyd yn cynnwys ardaloedd gwledig Sir Fynwy, fel Cil-y-coed a Magwyr. Mae hefyd yn cynnwys gwaith dur Llanwern sydd wedi chwarae rhan flaenllaw yn hanes cyfoes yr ardal. Mae cwmni dur Tata yn dal i ddefnyddio rhan o'r safle i brosesu dur, ond caeodd y rhan fwyaf o'r safle yn 2001 gyda channoedd o swyddi wedi’u colli, ac mae yna bryderon am ddyfodol y safle yn dilyn cyhoeddiad y cwmni ei fod yn ystyried gwerthu ei fusnes yn y DU.

Yn y flwyddyn hyd at Medi 2015 roedd 3.3% o'r boblogaeth sydd mewn oed gweithio yn hawlio budd-dal diweithdra o gymharu â chyfartaledd Cymru o 2.4% a 2% ar draws y DU.

Ers sefydlu'r Cynulliad Cenedlaethol yn 1999 mae'r etholaeth wedi cael ei chynrychioli gan John Griffiths o Lafur oedd â mwyafrif o ychydig llai na 5,400 yn 2011.

Nôl i'r brig