Newid iaith

  1. Wales
  2. Cymru

Canlyniadau Cymru

Canlyniadau Cymru
Plaid Llafur Cymru Plaid Cymru Ceidwadwyr Cymru Plaid Annibyniaeth y DU Dem Rhydd Cymru
Seddau 29 12 11 7 1
Newid −1 +1 −3 +7 −4

Wedi 60 allan o 60 sedd Ynglŷn â'r canlyniadauCanlyniadau yn llawn

Latest headlines in Welsh

  1. Llafur yn sicrhau 29 sedd
  2. 08:56 Gorllewin Caerdydd - LLAF YN CADW
  3. 07:20 Bro Morgannwg - LLAF YN CADW

Gorllewin Casnewydd

Etholaeth (Cynulliad) Rhanbarth - Dwyrain De Cymru
Canlyniad: LLAF YN CADW

Canlyniadau

Plaid Ymgeiswyr Pleidleisiau % Newid o ran seddau (%)
Plaid

LLAF

Llafur Cymru

Ymgeiswyr Jayne Bryant Pleidleisiau 12,157 43.8% Newid o ran seddau (%) −8.4
Plaid

CEID

Ceidwadwyr Cymru

Ymgeiswyr Matthew Evans Pleidleisiau 8,042 29.0% Newid o ran seddau (%) −4.9
Plaid

UKIP

Plaid Annibyniaeth y DU

Ymgeiswyr Mike Ford Pleidleisiau 3,842 13.8% Newid o ran seddau (%) +13.8
Plaid

PC

Plaid Cymru

Ymgeiswyr Simon Coopey Pleidleisiau 1,645 5.9% Newid o ran seddau (%) −1.1
Plaid

DRh

Dem Rhydd Cymru

Ymgeiswyr Liz Newton Pleidleisiau 880 3.2% Newid o ran seddau (%) −3.7
Plaid

GRDd

Plaid Werdd Cymru

Ymgeiswyr Pippa Bartolotti Pleidleisiau 814 2.9% Newid o ran seddau (%) +2.9
Plaid

ANNI

Annibynnol

Ymgeiswyr Bill Fearnley-Whittingstall Pleidleisiau 333 1.2% Newid o ran seddau (%) +1.2
Plaid

CS

Cymru Sovereign

Ymgeiswyr Gruff Meredith Pleidleisiau 38 0.1% Newid o ran seddau (%) +0.1

% a bleidleisiodd and Mwyafrif

Llafur Cymru Mwyafrif

4,115

% a bleidleisiodd

44.7%

Cyfran y bleidlais

Plaid %
Llafur Cymru 43.8
Ceidwadwyr Cymru 29.0
Plaid Annibyniaeth y DU 13.8
Plaid Cymru 5.9
Dem Rhydd Cymru 3.2
Eraill 4.3

Newid o'i gymharu â 2011

−%
+%
Plaid Annibyniaeth y DU
+13.8
Plaid Cymru
−1.1
Dem Rhydd Cymru
−3.7
Ceidwadwyr Cymru
−4.9
Llafur Cymru
−8.4

Portread o'r etholaeth

Dyma un o ddwy etholaeth sy'n cynrychioli dinas Casnewydd. Mae wedi'i lleoli rhwng Môr Hafren i'r de ac Afon Wysg i'r dwyrain. Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, prif ffynhonnell ystadegau'r DU, yw un o gyflogwyr mwyaf yr etholaeth.

Yn y flwyddyn hyd at Medi 2015 roedd 3.6% o boblogaeth Gorllewin Casnewydd sydd mewn oed gweithio yn hawlio budd-dal diweithdra, sef yr ail uchaf yng Nghymru. Y cyfartaledd Cymreig yw 2.4% a'r ffigwr i'r DU yw 2%.

Ers sefydlu'r Cynulliad Cenedlaethol yn 1999, mae'r etholaeth wedi cael ei chynrychioli gan Y Fonesig Rosemary Butler i Lafur. Hi yw llywydd presennol y Cynulliad ers 2011, ond mae'r Fonesig Butler yn camu o'r neilltu fis Mai. Roedd ganddi fwyafrif dros y Ceidwadwyr o ychydig dros 4,200 yn 2011.

Nôl i'r brig