Newid iaith

  1. Wales
  2. Cymru

Canlyniadau Cymru

Canlyniadau Cymru
Plaid Llafur Cymru Plaid Cymru Ceidwadwyr Cymru Plaid Annibyniaeth y DU Dem Rhydd Cymru
Seddau 29 12 11 7 1
Newid −1 +1 −3 +7 −4

Wedi 60 allan o 60 sedd Ynglŷn â'r canlyniadauCanlyniadau yn llawn

Latest headlines in Welsh

  1. Llafur yn sicrhau 29 sedd
  2. 08:56 Gorllewin Caerdydd - LLAF YN CADW
  3. 07:20 Bro Morgannwg - LLAF YN CADW

Blaenau Gwent

Etholaeth (Cynulliad) Rhanbarth - Dwyrain De Cymru
Canlyniad: LLAF YN CADW

Canlyniadau

Plaid Ymgeiswyr Pleidleisiau % Newid o ran seddau (%)
Plaid

LLAF

Llafur Cymru

Ymgeiswyr Alun Davies Pleidleisiau 8,442 39.7% Newid o ran seddau (%) −24.3
Plaid

PC

Plaid Cymru

Ymgeiswyr Nigel Copner Pleidleisiau 7,792 36.6% Newid o ran seddau (%) +31.2
Plaid

UKIP

Plaid Annibyniaeth y DU

Ymgeiswyr Kevin Boucher Pleidleisiau 3,423 16.1% Newid o ran seddau (%) +16.1
Plaid

CEID

Ceidwadwyr Cymru

Ymgeiswyr Tracey West Pleidleisiau 1,334 6.3% Newid o ran seddau (%) +1.0
Plaid

DRh

Dem Rhydd Cymru

Ymgeiswyr Brendan D'Cruz Pleidleisiau 300 1.4% Newid o ran seddau (%) −0.4

% a bleidleisiodd and Mwyafrif

Llafur Cymru Mwyafrif

650

% a bleidleisiodd

42.1%

Cyfran y bleidlais

Plaid %
Llafur Cymru 39.7
Plaid Cymru 36.6
Plaid Annibyniaeth y DU 16.1
Ceidwadwyr Cymru 6.3
Dem Rhydd Cymru 1.4

Newid o'i gymharu â 2011

−%
+%
Plaid Cymru
+31.2
Plaid Annibyniaeth y DU
+16.1
Ceidwadwyr Cymru
+1.0
Dem Rhydd Cymru
−0.4
Llafur Cymru
−24.3

Portread o'r etholaeth

Ym mhen uchaf cymoedd Gwent, mae etholaeth Blaenau Gwent yn cynnwys trefi Glyn Ebwy, Tredegar ac Abertyleri. Ers cau gweithfeydd dur Glyn Ebwy yn 2002, mae'r ardal wedi wynebu problemau sy'n gysylltiedig ag ardaloedd ôl-ddiwydiannol, er bod cynlluniau ar gyfer trac rasio newydd gwerth £300m.

Mae 23% o’r boblogaeth yn byw mewn ardal sy'n cael ei hystyried fel y mwyaf difreintiedig yng Nghymru – 10% yw'r cyfartaledd trwy Gymru.

Yn draddodiadol mae'n gadarnle Llafur, ond yn 2005 cafodd y cyn AC Llafur Peter Law ei ethol yn aelod annibynnol wedi dadl dros restr fer o fenywod yn unig. Wedi ei farwolaeth yn 2007, fe’i olynwyd gan ei weddw Trish Law. Yn etholiad y Cynulliad yn 2011, enillodd Alun Davies o Lafur y sedd yn ôl gyda 64% o'r bleidlais. Ymgeisydd annibynnol ddaeth yn ail gydag 18%, Plaid Cymru oedd drydydd ar 5%, ychydig o flaen y Ceidwadwyr oedd hefyd ar 5%.

Nôl i'r brig