Newid iaith

  1. Wales
  2. Cymru

Canlyniadau Cymru

Canlyniadau Cymru
Plaid Llafur Cymru Plaid Cymru Ceidwadwyr Cymru Plaid Annibyniaeth y DU Dem Rhydd Cymru
Seddau 29 12 11 7 1
Newid −1 +1 −3 +7 −4

Wedi 60 allan o 60 sedd Ynglŷn â'r canlyniadauCanlyniadau yn llawn

Latest headlines in Welsh

  1. Llafur yn sicrhau 29 sedd
  2. 08:56 Gorllewin Caerdydd - LLAF YN CADW
  3. 07:20 Bro Morgannwg - LLAF YN CADW

Torfaen

Etholaeth (Cynulliad) Rhanbarth - Dwyrain De Cymru
Canlyniad: LLAF YN CADW

Canlyniadau

Plaid Ymgeiswyr Pleidleisiau % Newid o ran seddau (%)
Plaid

LLAF

Llafur Cymru

Ymgeiswyr Lynne Neagle Pleidleisiau 9,688 42.2% Newid o ran seddau (%) −4.0
Plaid

UKIP

Plaid Annibyniaeth y DU

Ymgeiswyr Susan Boucher Pleidleisiau 5,190 22.6% Newid o ran seddau (%) +22.6
Plaid

CEID

Ceidwadwyr Cymru

Ymgeiswyr Graham Smith Pleidleisiau 3,931 17.1% Newid o ran seddau (%) +2.3
Plaid

PC

Plaid Cymru

Ymgeiswyr Matthew Woolfall-Jones Pleidleisiau 2,860 12.4% Newid o ran seddau (%) +0.3
Plaid

GRDd

Plaid Werdd Cymru

Ymgeiswyr Steven Jenkins Pleidleisiau 681 3.0% Newid o ran seddau (%) +3.0
Plaid

DRh

Dem Rhydd Cymru

Ymgeiswyr Alison Willott Pleidleisiau 628 2.7% Newid o ran seddau (%) −1.1

% a bleidleisiodd and Mwyafrif

Llafur Cymru Mwyafrif

4,498

% a bleidleisiodd

38.1%

Cyfran y bleidlais

Plaid %
Llafur Cymru 42.2
Plaid Annibyniaeth y DU 22.6
Ceidwadwyr Cymru 17.1
Plaid Cymru 12.4
Plaid Werdd Cymru 3.0
Eraill 2.7

Newid o'i gymharu â 2011

−%
+%
Plaid Annibyniaeth y DU
+22.6
Plaid Werdd Cymru
+3.0
Ceidwadwyr Cymru
+2.3
Plaid Cymru
+0.3
Llafur Cymru
−4.0

Y diweddaraf

Yn fuan

Dyma’r lle i gael y newyddion, erthyglau a’r fideos diweddaraf ynglŷn â’r etholaeth yma ar drothwy Etholiad y Cynulliad Cenedlaethol. Hefyd y canlyniadau o 10pm nos Iau 5 Mai 2016.

Senedd
BBC

Portread o'r etholaeth

Mae etholaeth Torfaen yn ffinio â Sir Fynwy i'r dwyrain a dinas Casnewydd i'r de. Mae llawer o’r ardal yn ne’r bwrdeistref sirol o gwmpas Cwmbrân yn drefol erbyn hyn, ond mae rhan ogleddol Torfaen yn fwy gwledig a gwyrdd. Yno hefyd mae Safle Treftadaeth y Byd ym Mlaenafon, ac mae'r cyngor lleol wedi ceisio marchnata'r dref fel cyrchfan i ymwelwyr.

Roedd 7.1% o boblogaeth Torfaen yn ddi-waith yn y flwyddyn hyd at Medi 2015 o gymharu â 5.5% ar draws y DU.

Yn hanesyddol bu Torfaen yn gadarnle i'r blaid Lafur ac mae Lynne Neagle wedi ei chynrychioli ers 1999. Yn 2011 fe gafodd ei hethol gyda 46.2% o'r bleidlais, gyda'r ymgeisydd Annibynnol Elizabeth Hynes yn ail gyda 18.9%. Roedd y Ceidwadwr yn drydydd ar 14.8% a Phlaid Cymru ar 12.2%.

Nôl i'r brig