Newid iaith

  1. Wales
  2. Cymru

Canlyniadau Cymru

Canlyniadau Cymru
Plaid Llafur Cymru Plaid Cymru Ceidwadwyr Cymru Plaid Annibyniaeth y DU Dem Rhydd Cymru
Seddau 29 12 11 7 1
Newid −1 +1 −3 +7 −4

Wedi 60 allan o 60 sedd Ynglŷn â'r canlyniadauCanlyniadau yn llawn

Latest headlines in Welsh

  1. Llafur yn sicrhau 29 sedd
  2. 08:56 Gorllewin Caerdydd - LLAF YN CADW
  3. 07:20 Bro Morgannwg - LLAF YN CADW

Islwyn

Etholaeth (Cynulliad) Rhanbarth - Dwyrain De Cymru
Canlyniad: LLAF YN CADW

Canlyniadau

Plaid Ymgeiswyr Pleidleisiau % Newid o ran seddau (%)
Plaid

LLAF

Llafur Cymru

Ymgeiswyr Rhianon Passmore Pleidleisiau 10,050 45.0% Newid o ran seddau (%) −12.9
Plaid

UKIP

Plaid Annibyniaeth y DU

Ymgeiswyr Joe Smyth Pleidleisiau 4,944 22.2% Newid o ran seddau (%) +22.2
Plaid

PC

Plaid Cymru

Ymgeiswyr Lyn Ackerman Pleidleisiau 4,349 19.5% Newid o ran seddau (%) −2.2
Plaid

CEID

Ceidwadwyr Cymru

Ymgeiswyr Paul Williams Pleidleisiau 1,775 8.0% Newid o ran seddau (%) −4.0
Plaid

DRh

Dem Rhydd Cymru

Ymgeiswyr Matthew Kidner Pleidleisiau 597 2.7% Newid o ran seddau (%) −0.4
Plaid

GRDd

Plaid Werdd Cymru

Ymgeiswyr Katy Beddoe Pleidleisiau 594 2.7% Newid o ran seddau (%) +2.7

% a bleidleisiodd and Mwyafrif

Llafur Cymru Mwyafrif

5,106

% a bleidleisiodd

40.8%

Cyfran y bleidlais

Plaid %
Llafur Cymru 45.0
Plaid Annibyniaeth y DU 22.2
Plaid Cymru 19.5
Ceidwadwyr Cymru 8.0
Dem Rhydd Cymru 2.7
Eraill 2.7

Newid o'i gymharu â 2011

−%
+%
Plaid Annibyniaeth y DU
+22.2
Dem Rhydd Cymru
−0.4
Plaid Cymru
−2.2
Ceidwadwyr Cymru
−4.0
Llafur Cymru
−12.9

Portread o'r etholaeth

Mae Islwyn yn gyn ardal lofaol yng nghanol cymoedd Gwent. Mae'r traddodiad rygbi’n gryf yma, ac wedi'i ganoli ar glybiau Trecelyn a Cross Keys. Cafodd y grŵp Manic Street Preachers ei ffurfio mewn ysgol yn y Coed Duon yn 1986.

Mae canran poblogaeth Islwyn gafodd eu geni’r tu allan i'r DU - 2.1% - yn gydradd isaf yng Nghymru. Mae canran y trigolion sy'n hawlio budd-dal diweithdra (14%) yn uwch na'r cyfartaledd i Gymru (12%).

Yn Etholiad cynta'r Cynulliad yn 1999 fe achosodd Plaid Cymru dipyn o sioc drwy gipio'r sedd sy'n draddodiadol yn un Lafur. Mae Llafur wedi ennill y sedd ymhob etholiad ers hynny ac fe fyddan nhw'n amddiffyn mwyafrif o 7,589 yn 2016. Yn 2011 fe wnaeth Gwyn Price o Lafur (sy'n camu i lawr) sicrhau 57.9% o'r bleidlais gyda Phlaid Cymru ar 21.7%, y Ceidwadwyr ar 11.9%, y BNP ar 5.3% a'r Democratiaid Rhyddfrydol ar 3.1%.

Nôl i'r brig