Newid iaith

  1. Wales
  2. Cymru

Canlyniadau Cymru

Canlyniadau Cymru
Plaid Llafur Cymru Plaid Cymru Ceidwadwyr Cymru Plaid Annibyniaeth y DU Dem Rhydd Cymru
Seddau 29 12 11 7 1
Newid −1 +1 −3 +7 −4

Wedi 60 allan o 60 sedd Ynglŷn â'r canlyniadauCanlyniadau yn llawn

Latest headlines in Welsh

  1. Llafur yn sicrhau 29 sedd
  2. 08:56 Gorllewin Caerdydd - LLAF YN CADW
  3. 07:20 Bro Morgannwg - LLAF YN CADW

Caerffili

Etholaeth (Cynulliad) Rhanbarth - Dwyrain De Cymru
Canlyniad: LLAF YN CADW

Canlyniadau

Plaid Ymgeiswyr Pleidleisiau % Newid o ran seddau (%)
Plaid

LLAF

Llafur Cymru

Ymgeiswyr Hefin David Pleidleisiau 9,584 35.3% Newid o ran seddau (%) −13.6
Plaid

PC

Plaid Cymru

Ymgeiswyr Lindsay Whittle Pleidleisiau 8,009 29.5% Newid o ran seddau (%) −0.2
Plaid

UKIP

Plaid Annibyniaeth y DU

Ymgeiswyr Sam Gould Pleidleisiau 5,954 22.0% Newid o ran seddau (%) +22.0
Plaid

CEID

Ceidwadwyr Cymru

Ymgeiswyr Jane Pratt Pleidleisiau 2,412 8.9% Newid o ran seddau (%) −4.3
Plaid

GRDd

Plaid Werdd Cymru

Ymgeiswyr Andrew Creak Pleidleisiau 770 2.8% Newid o ran seddau (%) +2.8
Plaid

DRh

Dem Rhydd Cymru

Ymgeiswyr Aladdin Ayesh Pleidleisiau 386 1.4% Newid o ran seddau (%) −2.7

% a bleidleisiodd and Mwyafrif

Llafur Cymru Mwyafrif

1,575

% a bleidleisiodd

43.3%

Cyfran y bleidlais

Plaid %
Llafur Cymru 35.3
Plaid Cymru 29.5
Plaid Annibyniaeth y DU 22.0
Ceidwadwyr Cymru 8.9
Plaid Werdd Cymru 2.8
Eraill 1.4

Newid o'i gymharu â 2011

−%
+%
Plaid Annibyniaeth y DU
+22.0
Plaid Werdd Cymru
+2.8
Plaid Cymru
−0.2
Ceidwadwyr Cymru
−4.3
Llafur Cymru
−13.6

Portread o'r etholaeth

Wedi ei lleoli i’r gogledd ddwyrain o Gaerdydd, mae’r etholaeth hon wedi ei lleoli o gwmpas tref Caerffili, sy’n enwog am y castell, math o gaws, ac fel tref enedigol y digrifwr Tommy Cooper. Mae’r etholaeth yn ymestyn i’r gogledd o’r dref, sy’n cynnwys cyn gymunedau glofaol Cwm Rhymni.

Mae nifer yma yn dioddef problemau iechyd – gyda dim ond 75.7% yn disgrifio eu hunain yn iach – dim ond 32 etholaeth ar draws y DU sydd gyda ffigwr llai na hynny.

Mae Llafur wedi cynrychioli’r sedd ers 1999, yn gyntaf gyda Ron Davies tan 2003, tan iddo gael ei olynu gan Jeff Cuthbert. Yn 2011 fe enillodd Llafur gyda 49% o’r bleidlais, o flaen Plaid Cymru oedd gyda 29%.

Nôl i'r brig