Newid iaith

  1. Wales
  2. Cymru

Canlyniadau Cymru

Canlyniadau Cymru
Plaid Llafur Cymru Plaid Cymru Ceidwadwyr Cymru Plaid Annibyniaeth y DU Dem Rhydd Cymru
Seddau 29 12 11 7 1
Newid −1 +1 −3 +7 −4

Wedi 60 allan o 60 sedd Ynglŷn â'r canlyniadauCanlyniadau yn llawn

Latest headlines in Welsh

  1. Llafur yn sicrhau 29 sedd
  2. 08:56 Gorllewin Caerdydd - LLAF YN CADW
  3. 07:20 Bro Morgannwg - LLAF YN CADW

Canol Caerdydd

Etholaeth (Cynulliad) Rhanbarth - Canol De Cymru
Canlyniad: LLAF YN CADW

Canlyniadau

Plaid Ymgeiswyr Pleidleisiau % Newid o ran seddau (%)
Plaid

LLAF

Llafur Cymru

Ymgeiswyr Jenny Rathbone Pleidleisiau 10,016 38.4% Newid o ran seddau (%) +0.5
Plaid

DRh

Dem Rhydd Cymru

Ymgeiswyr Eluned Parrott Pleidleisiau 9,199 35.3% Newid o ran seddau (%) −2.4
Plaid

CEID

Ceidwadwyr Cymru

Ymgeiswyr Joel Williams Pleidleisiau 2,317 8.9% Newid o ran seddau (%) −6.2
Plaid

PC

Plaid Cymru

Ymgeiswyr Glyn Wise Pleidleisiau 1,951 7.5% Newid o ran seddau (%) +0.3
Plaid

UKIP

Plaid Annibyniaeth y DU

Ymgeiswyr Mohammed Islam Pleidleisiau 1,223 4.7% Newid o ran seddau (%) +4.7
Plaid

GRDd

Plaid Werdd Cymru

Ymgeiswyr Amelia Womack Pleidleisiau 1,150 4.4% Newid o ran seddau (%) +4.4
Plaid

ANNI

Annibynnol

Ymgeiswyr Jane Croad Pleidleisiau 212 0.8% Newid o ran seddau (%) +0.8

% a bleidleisiodd and Mwyafrif

Llafur Cymru Mwyafrif

817

% a bleidleisiodd

45.6%

Cyfran y bleidlais

Plaid %
Llafur Cymru 38.4
Dem Rhydd Cymru 35.3
Ceidwadwyr Cymru 8.9
Plaid Cymru 7.5
Plaid Annibyniaeth y DU 4.7
Eraill 5.2

Newid o'i gymharu â 2011

−%
+%
Plaid Annibyniaeth y DU
+4.7
Llafur Cymru
+0.5
Plaid Cymru
+0.3
Dem Rhydd Cymru
−2.4
Ceidwadwyr Cymru
−6.2

Portread o'r etholaeth

Yn cynnwys canol y brifddinas a'r ardaloedd preswyl i'r dwyrain a'r gogledd ddwyrain, mae'r etholaeth yn cynnwys llawer o leoliadau adnabyddus Caerdydd - gan gynnwys Stadiwm Principality a Chastell Caerdydd.

Mae hefyd yn gartre' i nifer fawr o fyfyrwyr, sy'n golygu bod 'na ddemograffig gwahanol i lawer o etholaethau eraill Cymru. Dim ond 10.6% o'r boblogaeth sydd dros 65 oed.

Yn y Cynulliad roedd y sedd yn eiddo i'r Democratiaid Rhyddfrydol tan 2011, pan enillodd Llafur o drwch blewyn. Cafodd eu hymgeisydd Jenny Rathbone 37.9% o'r bleidlais, gyda Nigel Howells o'r Democratiaid Rhyddfrydol ar 37.7%. Cafodd y Ceidwadwyr 15.1% o'r bleidlais, a Phlaid Cymru ar 7.2%.

Nôl i'r brig