Newid iaith

  1. Wales
  2. Cymru

Canlyniadau Cymru

Canlyniadau Cymru
Plaid Llafur Cymru Plaid Cymru Ceidwadwyr Cymru Plaid Annibyniaeth y DU Dem Rhydd Cymru
Seddau 29 12 11 7 1
Newid −1 +1 −3 +7 −4

Wedi 60 allan o 60 sedd Ynglŷn â'r canlyniadauCanlyniadau yn llawn

Latest headlines in Welsh

  1. Llafur yn sicrhau 29 sedd
  2. 08:56 Gorllewin Caerdydd - LLAF YN CADW
  3. 07:20 Bro Morgannwg - LLAF YN CADW

Gorllewin Caerdydd

Etholaeth (Cynulliad) Rhanbarth - Canol De Cymru
Canlyniad: LLAF YN CADW

Canlyniadau

Plaid Ymgeiswyr Pleidleisiau % Newid o ran seddau (%)
Plaid

LLAF

Llafur Cymru

Ymgeiswyr Mark Drakeford Pleidleisiau 11,381 35.6% Newid o ran seddau (%) −11.5
Plaid

PC

Plaid Cymru

Ymgeiswyr Neil McEvoy Pleidleisiau 10,205 31.9% Newid o ran seddau (%) +11.9
Plaid

CEID

Ceidwadwyr Cymru

Ymgeiswyr Sean Driscoll Pleidleisiau 5,617 17.6% Newid o ran seddau (%) −8.3
Plaid

UKIP

Plaid Annibyniaeth y DU

Ymgeiswyr Gareth Bennett Pleidleisiau 2,629 8.2% Newid o ran seddau (%) +8.2
Plaid

GRDd

Plaid Werdd Cymru

Ymgeiswyr Hannah Pudner Pleidleisiau 1,032 3.2% Newid o ran seddau (%) +3.2
Plaid

DRh

Dem Rhydd Cymru

Ymgeiswyr Cadan ap Tomos Pleidleisiau 868 2.7% Newid o ran seddau (%) −4.3
Plaid

ANNI

Annibynnol

Ymgeiswyr Eliot Freedman Pleidleisiau 132 0.4% Newid o ran seddau (%) +0.4
Plaid

VIP

Vapers In Power

Ymgeiswyr Lee David Pleidleisiau 96 0.3% Newid o ran seddau (%) +0.3

% a bleidleisiodd and Mwyafrif

Llafur Cymru Mwyafrif

1,176

% a bleidleisiodd

48.4%

Cyfran y bleidlais

Plaid %
Llafur Cymru 35.6
Plaid Cymru 31.9
Ceidwadwyr Cymru 17.6
Plaid Annibyniaeth y DU 8.2
Plaid Werdd Cymru 3.2
Eraill 3.4

Newid o'i gymharu â 2011

−%
+%
Plaid Cymru
+11.9
Plaid Annibyniaeth y DU
+8.2
Plaid Werdd Cymru
+3.2
Ceidwadwyr Cymru
−8.3
Llafur Cymru
−11.5

Portread o'r etholaeth

Yn sedd Lafur yn y blynyddoedd diwetha', mae Gorllewin Caerdydd yn ymestyn o ardal Glan yr Afon yng nghanol y ddinas i'r cyrion ger Bro Morgannwg.

Mae Stadiwm Dinas Caerdydd, Stadiwm Swalec - sy'n gartre' i Glwb Criced Morgannwg - a phencadlys BBC Cymru yn Llandaf i gyd o fewn yr etholaeth.

Mae'r sedd wedi'i chynrychioli gan gyn llefarydd Tŷ'r Cyffredin George Thomas (Is-iarll Tonypandy yn ddiweddarach) a chyn Brif Weinidog Cymru Rhodri Morgan, fu'n Aelod Cynulliad ac Aelod Seneddol. Y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford olynodd Mr Morgan. Mae o'n amddiffyn mwyafrif o 5,901, ar ôl sicrhau 47.1% o'r bleidlais yn 2011. Daeth y Ceidwadwyr yn ail gyda 25.8%, gyda Phlaid Cymru'n cael 20% a'r Democratiaid Rhyddfrydol ar 7%.

Nôl i'r brig