Newid iaith

  1. Wales
  2. Cymru

Canlyniadau Cymru

Canlyniadau Cymru
Plaid Llafur Cymru Plaid Cymru Ceidwadwyr Cymru Plaid Annibyniaeth y DU Dem Rhydd Cymru
Seddau 29 12 11 7 1
Newid −1 +1 −3 +7 −4

Wedi 60 allan o 60 sedd Ynglŷn â'r canlyniadauCanlyniadau yn llawn

Latest headlines in Welsh

  1. Llafur yn sicrhau 29 sedd
  2. 08:56 Gorllewin Caerdydd - LLAF YN CADW
  3. 07:20 Bro Morgannwg - LLAF YN CADW

Cwm Cynon

Etholaeth (Cynulliad) Rhanbarth - Canol De Cymru
Canlyniad: LLAF YN CADW

Canlyniadau

Plaid Ymgeiswyr Pleidleisiau % Newid o ran seddau (%)
Plaid

LLAF

Llafur Cymru

Ymgeiswyr Vikki Howells Pleidleisiau 9,830 51.1% Newid o ran seddau (%) −10.9
Plaid

PC

Plaid Cymru

Ymgeiswyr Cerith Griffiths Pleidleisiau 3,836 19.9% Newid o ran seddau (%) −7.3
Plaid

UKIP

Plaid Annibyniaeth y DU

Ymgeiswyr Liz Wilks Pleidleisiau 3,460 18.0% Newid o ran seddau (%) +18.0
Plaid

CEID

Ceidwadwyr Cymru

Ymgeiswyr Lyn Hudson Pleidleisiau 1,177 6.1% Newid o ran seddau (%) −2.0
Plaid

GRDd

Plaid Werdd Cymru

Ymgeiswyr John Matthews Pleidleisiau 598 3.1% Newid o ran seddau (%) +3.1
Plaid

DRh

Dem Rhydd Cymru

Ymgeiswyr Michael Wallace Pleidleisiau 335 1.7% Newid o ran seddau (%) −0.9

% a bleidleisiodd and Mwyafrif

Llafur Cymru Mwyafrif

5,994

% a bleidleisiodd

38.2%

Cyfran y bleidlais

Plaid %
Llafur Cymru 51.1
Plaid Cymru 19.9
Plaid Annibyniaeth y DU 18.0
Ceidwadwyr Cymru 6.1
Plaid Werdd Cymru 3.1
Eraill 1.7

Newid o'i gymharu â 2011

−%
+%
Plaid Annibyniaeth y DU
+18.0
Plaid Werdd Cymru
+3.1
Ceidwadwyr Cymru
−2.0
Plaid Cymru
−7.3
Llafur Cymru
−10.9

Y diweddaraf

Yn fuan

Dyma’r lle i gael y newyddion, erthyglau a’r fideos diweddaraf ynglŷn â’r etholaeth yma ar drothwy Etholiad y Cynulliad Cenedlaethol. Hefyd y canlyniadau o 10pm nos Iau 5 Mai 2016.

Senedd
BBC

Portread o'r etholaeth

Tua 25 milltir i'r gogledd o Gaerdydd, mae Cwm Cynon yng nghalon hen gymunedau glo cymoedd de Cymru. Aberdâr yw'r brif dref ac roedd cysylltiad glofaol nes yn lled ddiweddar, wedi i lowyr brynu Glofa’r Tŵr.

Mae gan yr etholaeth lefelau uchel o amddifadedd economaidd, iechyd gwael a lefel uwch na'r cyfartaledd o ddiweithdra. Ar gyfartaledd mae disgwyl i bobl fyw nes eu bod nhw'n 76.7, un o’r oedrannau isaf yng Nghymru. Mae gan Gwm Cynon un o’r lefelau uchaf o segurdod economaidd, sy'n 26% - mae hynny’n golygu pobl sydd ddim mewn gwaith neu sy'n ddi-waith. Ond mae nifer o resymau am hyn, efallai eu bod yn edrych ar ôl aelod o'r teulu, er enghraifft, neu bod ganddyn nhw salwch hirdymor.

Dyma un o seddi mwyaf diogel y blaid Lafur, gyda Christine Chapman wedi ei chynrychioli ers 1999, ond bydd hi'n ildio'r awenau yn etholiad mis Mai.

Nôl i'r brig