Newid iaith

  1. Wales
  2. Cymru

Canlyniadau Cymru

Canlyniadau Cymru
Plaid Llafur Cymru Plaid Cymru Ceidwadwyr Cymru Plaid Annibyniaeth y DU Dem Rhydd Cymru
Seddau 29 12 11 7 1
Newid −1 +1 −3 +7 −4

Wedi 60 allan o 60 sedd Ynglŷn â'r canlyniadauCanlyniadau yn llawn

Latest headlines in Welsh

  1. Llafur yn sicrhau 29 sedd
  2. 08:56 Gorllewin Caerdydd - LLAF YN CADW
  3. 07:20 Bro Morgannwg - LLAF YN CADW

Rhondda

Etholaeth (Cynulliad) Rhanbarth - Canol De Cymru
Canlyniad: PC YN CIPIO GAN LLAF

Canlyniadau

Plaid Ymgeiswyr Pleidleisiau % Newid o ran seddau (%)
Plaid

PC

Plaid Cymru

Ymgeiswyr Leanne Wood Pleidleisiau 11,891 50.6% Newid o ran seddau (%) +21.1
Plaid

LLAF

Llafur Cymru

Ymgeiswyr Leighton Andrews Pleidleisiau 8,432 35.9% Newid o ran seddau (%) −27.3
Plaid

UKIP

Plaid Annibyniaeth y DU

Ymgeiswyr Stephen Clee Pleidleisiau 2,203 9.4% Newid o ran seddau (%) +9.4
Plaid

CEID

Ceidwadwyr Cymru

Ymgeiswyr Maria Hill Pleidleisiau 528 2.2% Newid o ran seddau (%) −2.6
Plaid

GRDd

Plaid Werdd Cymru

Ymgeiswyr Pat Matthews Pleidleisiau 259 1.1% Newid o ran seddau (%) +1.1
Plaid

DRh

Dem Rhydd Cymru

Ymgeiswyr Rhys Taylor Pleidleisiau 173 0.7% Newid o ran seddau (%) −1.7

% a bleidleisiodd and Mwyafrif

Plaid Cymru Mwyafrif

3,459

% a bleidleisiodd

47.2%

Cyfran y bleidlais

Plaid %
Plaid Cymru 50.6
Llafur Cymru 35.9
Plaid Annibyniaeth y DU 9.4
Ceidwadwyr Cymru 2.2
Plaid Werdd Cymru 1.1
Eraill 0.7

Newid o'i gymharu â 2011

−%
+%
Plaid Cymru
+21.1
Plaid Annibyniaeth y DU
+9.4
Plaid Werdd Cymru
+1.1
Ceidwadwyr Cymru
−2.6
Llafur Cymru
−27.3

Portread o'r etholaeth

Yng nghymoedd y de, i’r gogledd orllewin o Gaerdydd, mae’r Rhondda’n cynnwys hen gymunedau glofaol fel Porth, Tonypandy a Threorci.

Mae yna lefelau cymharol uchel o ddiweithdra – 11%, bron dwbl cyfartaledd y DU. Mae bron i chwarter y bobl o oedran gweithio ar fudd-daliadau. Yma roedd syndod mawr yr etholiad Cynulliad cyntaf yn 1999, pan enillodd Plaid Cymru sedd oedd – ac sy’n dal i fod - yn gadarnle Llafur yn San Steffan. Cipiodd Leighton Andrews y sedd i Lafur yn 2003 gyda mwyafrif o bron i 8,000, gan gadw’i afael yn 2007 a 2011.

Y tro diwethaf, sicrhaodd Llafur fwyafrif o 6,739 gyda 63.2% o’r bleidlais. Roedd Plaid Cymru’n ail gyda 29.5%, y Ceidwadwyr ar 4.8% a’r Democratiaid Rhyddfrydol ar 2.5%. Adfywio economaidd a thrafnidiaeth yw’r materion allweddol yn lleol. Gyda Leanne Wood, arweinydd Plaid Cymru, yn ceisio am un o seddi mawr y Blaid Lafur, gallai’r Rhondda fod yn un o’r brwydrau amlyca’ yn yr etholiad.

Nôl i'r brig