Newid iaith

  1. Wales
  2. Cymru

Canlyniadau Cymru

Canlyniadau Cymru
Plaid Llafur Cymru Plaid Cymru Ceidwadwyr Cymru Plaid Annibyniaeth y DU Dem Rhydd Cymru
Seddau 29 12 11 7 1
Newid −1 +1 −3 +7 −4

Wedi 60 allan o 60 sedd Ynglŷn â'r canlyniadauCanlyniadau yn llawn

Latest headlines in Welsh

  1. Llafur yn sicrhau 29 sedd
  2. 08:56 Gorllewin Caerdydd - LLAF YN CADW
  3. 07:20 Bro Morgannwg - LLAF YN CADW

Pen-y-bont ar Ogwr

Etholaeth (Cynulliad) Rhanbarth - Gorllewin De Cymru
Canlyniad: LLAF YN CADW

Canlyniadau

Plaid Ymgeiswyr Pleidleisiau % Newid o ran seddau (%)
Plaid

LLAF

Llafur Cymru

Ymgeiswyr Carwyn Jones Pleidleisiau 12,166 45.3% Newid o ran seddau (%) −10.9
Plaid

CEID

Ceidwadwyr Cymru

Ymgeiswyr George Jabbour Pleidleisiau 6,543 24.4% Newid o ran seddau (%) −3.6
Plaid

UKIP

Plaid Annibyniaeth y DU

Ymgeiswyr Caroline Jones Pleidleisiau 3,919 14.6% Newid o ran seddau (%) +14.6
Plaid

PC

Plaid Cymru

Ymgeiswyr James Radcliffe Pleidleisiau 2,569 9.6% Newid o ran seddau (%) +0.9
Plaid

DRh

Dem Rhydd Cymru

Ymgeiswyr Jonathan Pratt Pleidleisiau 1,087 4.0% Newid o ran seddau (%) −3.2
Plaid

GRDd

Plaid Werdd Cymru

Ymgeiswyr Charlie Barlow Pleidleisiau 567 2.1% Newid o ran seddau (%) +2.1

% a bleidleisiodd and Mwyafrif

Llafur Cymru Mwyafrif

5,623

% a bleidleisiodd

44.6%

Cyfran y bleidlais

Plaid %
Llafur Cymru 45.3
Ceidwadwyr Cymru 24.4
Plaid Annibyniaeth y DU 14.6
Plaid Cymru 9.6
Dem Rhydd Cymru 4.0
Eraill 2.1

Newid o'i gymharu â 2011

−%
+%
Plaid Annibyniaeth y DU
+14.6
Plaid Cymru
+0.9
Dem Rhydd Cymru
−3.2
Ceidwadwyr Cymru
−3.6
Llafur Cymru
−10.9

Y diweddaraf

Yn fuan

Dyma’r lle i gael y newyddion, erthyglau a’r fideos diweddaraf ynglŷn â’r etholaeth yma ar drothwy Etholiad y Cynulliad Cenedlaethol. Hefyd y canlyniadau o 10pm nos Iau 5 Mai 2016.

Senedd
BBC

Portread o'r etholaeth

Hanner ffordd rhwng Caerdydd ac Abertawe, mae'r etholaeth yma sydd ar goridor yr M4 yn cynnwys tref Pen-y-bont a thref glan môr Porthcawl. Mae pencadlys Heddlu De Cymru yn yr etholaeth hon.

Mae llawer o ddiwydiannau cynhyrchu ysgafn wedi eu lleoli yma gyda sawl cwmni’n manteisio ar gysylltiadau ffyrdd a threnau da’r ardal. Mae cyfran uchel o'r boblogaeth yn gweithio o fewn y sector cyhoeddus, sef 33%.

Mae Prif Weinidog Cymru ar hyn o bryd, Carwyn Jones, wedi cynrychioli’r sedd ers etholiadau'r Cynulliad yn 1999. Yn 2011 fe enillodd gyda 56% o'r bleidlais, gyda'r Ceidwadwyr yn ail ar 28%.

Nôl i'r brig