Newid iaith

  1. Wales
  2. Cymru

Canlyniadau Cymru

Canlyniadau Cymru
Plaid Llafur Cymru Plaid Cymru Ceidwadwyr Cymru Plaid Annibyniaeth y DU Dem Rhydd Cymru
Seddau 29 12 11 7 1
Newid −1 +1 −3 +7 −4

Wedi 60 allan o 60 sedd Ynglŷn â'r canlyniadauCanlyniadau yn llawn

Latest headlines in Welsh

  1. Llafur yn sicrhau 29 sedd
  2. 08:56 Gorllewin Caerdydd - LLAF YN CADW
  3. 07:20 Bro Morgannwg - LLAF YN CADW

Aberafan

Etholaeth (Cynulliad) Rhanbarth - Gorllewin De Cymru
Canlyniad: LLAF YN CADW

Canlyniadau

Plaid Ymgeiswyr Pleidleisiau % Newid o ran seddau (%)
Plaid

LLAF

Llafur Cymru

Ymgeiswyr David Rees Pleidleisiau 10,578 50.7% Newid o ran seddau (%) −13.4
Plaid

PC

Plaid Cymru

Ymgeiswyr Bethan Jenkins Pleidleisiau 4,176 20.0% Newid o ran seddau (%) +5.2
Plaid

UKIP

Plaid Annibyniaeth y DU

Ymgeiswyr Glenda Davies Pleidleisiau 3,119 15.0% Newid o ran seddau (%) +15.0
Plaid

CEID

Ceidwadwyr Cymru

Ymgeiswyr David Jenkins Pleidleisiau 1,342 6.4% Newid o ran seddau (%) −7.9
Plaid

DRh

Dem Rhydd Cymru

Ymgeiswyr Helen Ceri Clarke Pleidleisiau 1,248 6.0% Newid o ran seddau (%) −0.8
Plaid

GRDd

Plaid Werdd Cymru

Ymgeiswyr Jonathan Tier Pleidleisiau 389 1.9% Newid o ran seddau (%) +1.9

% a bleidleisiodd and Mwyafrif

Llafur Cymru Mwyafrif

6,402

% a bleidleisiodd

42.5%

Cyfran y bleidlais

Plaid %
Llafur Cymru 50.7
Plaid Cymru 20.0
Plaid Annibyniaeth y DU 15.0
Ceidwadwyr Cymru 6.4
Dem Rhydd Cymru 6.0
Eraill 1.9

Newid o'i gymharu â 2011

−%
+%
Plaid Annibyniaeth y DU
+15.0
Plaid Cymru
+5.2
Dem Rhydd Cymru
−0.8
Ceidwadwyr Cymru
−7.9
Llafur Cymru
−13.4

Portread o'r etholaeth

Mae etholaeth Aberafan, i’r dwyrain o Abertawe ar hyd arfordir de Cymru, yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot. Y dref fwyaf yw Port Talbot, cartref gwaith dur Tata.

Mae yna bryderon am ddyfodol y gwaith dur yn dilyn cyhoeddiad y cwmni ei fod yn ystyried gwerthu'r busnes yn y DU.

Daeth cyhoeddiad ym mis Ionawr y byddai ‘r cwmni’n cael gwared ar 750 o swyddi, ac er bod yna 3,500 o swyddi dur yn parhau yn y dref, mae dyfodol y diwydiant bellach ar frig yr agenda gwleidyddol. Cyflogwr pwysig mwy diweddar yn yr ardal yw Amazon, sydd â chanolfan ddosbarthu yn Jersey Marine, tra bod Parc Margam â’i 850 acer yng nghalon yr etholaeth. Roedd cyfrifiad 2011 wedi datgelu bod gan 28.4 % o oedolion broblemau iechyd hirdymor, sy’n uwch na’r cyfartaledd o 18.2% ar draws y DU.

Mae Llafur wedi llwyddo i gadw’r sedd yma ym mhob etholiad ers dechrau’r Cynulliad yn 1999. Yn 2011 roedd gan David Rees fwyafrif o 9,311 dros Blaid Cymru. Mae hi’n un o seddi mwya’ diogel Llafur.

Nôl i'r brig