Newid iaith

  1. Wales
  2. Cymru

Canlyniadau Cymru

Canlyniadau Cymru
Plaid Llafur Cymru Plaid Cymru Ceidwadwyr Cymru Plaid Annibyniaeth y DU Dem Rhydd Cymru
Seddau 29 12 11 7 1
Newid −1 +1 −3 +7 −4

Wedi 60 allan o 60 sedd Ynglŷn â'r canlyniadauCanlyniadau yn llawn

Latest headlines in Welsh

  1. Llafur yn sicrhau 29 sedd
  2. 08:56 Gorllewin Caerdydd - LLAF YN CADW
  3. 07:20 Bro Morgannwg - LLAF YN CADW

Castell-nedd

Etholaeth (Cynulliad) Rhanbarth - Gorllewin De Cymru
Canlyniad: LLAF YN CADW

Canlyniadau

Plaid Ymgeiswyr Pleidleisiau % Newid o ran seddau (%)
Plaid

LLAF

Llafur Cymru

Ymgeiswyr Jeremy Miles Pleidleisiau 9,468 37.3% Newid o ran seddau (%) −16.1
Plaid

PC

Plaid Cymru

Ymgeiswyr Alun Llywelyn Pleidleisiau 6,545 25.8% Newid o ran seddau (%) −0.8
Plaid

UKIP

Plaid Annibyniaeth y DU

Ymgeiswyr Richard Pritchard Pleidleisiau 3,780 14.9% Newid o ran seddau (%) +14.9
Plaid

CEID

Ceidwadwyr Cymru

Ymgeiswyr Peter Crocker-Jaques Pleidleisiau 2,179 8.6% Newid o ran seddau (%) −3.1
Plaid

ANNI

Annibynnol

Ymgeiswyr Steve Hunt Pleidleisiau 2,056 8.1% Newid o ran seddau (%) +8.1
Plaid

DRh

Dem Rhydd Cymru

Ymgeiswyr Frank Little Pleidleisiau 746 2.9% Newid o ran seddau (%) −1.2
Plaid

GRDd

Plaid Werdd Cymru

Ymgeiswyr Lisa Rapado Pleidleisiau 589 2.3% Newid o ran seddau (%) +2.3

% a bleidleisiodd and Mwyafrif

Llafur Cymru Mwyafrif

2,923

% a bleidleisiodd

45.8%

Cyfran y bleidlais

Plaid %
Llafur Cymru 37.3
Plaid Cymru 25.8
Plaid Annibyniaeth y DU 14.9
Ceidwadwyr Cymru 8.6
Annibynnol 8.1
Eraill 5.3

Newid o'i gymharu â 2011

−%
+%
Plaid Annibyniaeth y DU
+14.9
Plaid Cymru
−0.8
Dem Rhydd Cymru
−1.2
Ceidwadwyr Cymru
−3.1
Llafur Cymru
−16.1

Portread o'r etholaeth

Mae tref Castell-nedd yn ne’r etholaeth, sydd yn ardal lle’r oedd toddi copr a chloddi glo yn llwyddiannus iawn am gyfnod. Mae nifer fawr o bobl yn teithio trwy’r ardal i’w swyddi yng ngwaith dur Abertawe a Phort Talbot, ond daeth cyhoeddiad am ddiswyddiadau yn gynharach eleni. Cafodd Undeb Rygbi Cymru ei ffurfio a’r soprano ryngwladol Katherine Jenkins ei geni yng Nghastell-nedd.

Mae gan yr etholaeth ganran uchel o bobl heb unrhyw gymwysterau (13%), gyda chyfartaledd Cymru’n 10%.

Mae Castell-nedd wedi ethol Aelod Cynulliad Llafur ers datganoli yn 1999, ond bydd Gwenda Thomas, yr AC ers 17 mlynedd, yn rhoi’r gorau iddi fis Mai. Enillodd Mrs. Thomas 53% o’r bleidlais yn 2011 ac mae’r Blaid Lafur wedi cadw’r sedd yn San Steffan ers 1922.

Nôl i'r brig