Newid iaith

  1. Wales
  2. Cymru

Canlyniadau Cymru

Canlyniadau Cymru
Plaid Llafur Cymru Plaid Cymru Ceidwadwyr Cymru Plaid Annibyniaeth y DU Dem Rhydd Cymru
Seddau 29 12 11 7 1
Newid −1 +1 −3 +7 −4

Wedi 60 allan o 60 sedd Ynglŷn â'r canlyniadauCanlyniadau yn llawn

Latest headlines in Welsh

  1. Llafur yn sicrhau 29 sedd
  2. 08:56 Gorllewin Caerdydd - LLAF YN CADW
  3. 07:20 Bro Morgannwg - LLAF YN CADW

Gorllewin Abertawe

Etholaeth (Cynulliad) Rhanbarth - Gorllewin De Cymru
Canlyniad: LLAF YN CADW

Canlyniadau

Plaid Ymgeiswyr Pleidleisiau % Newid o ran seddau (%)
Plaid

LLAF

Llafur Cymru

Ymgeiswyr Julie James Pleidleisiau 9,014 40.6% Newid o ran seddau (%) −4.7
Plaid

CEID

Ceidwadwyr Cymru

Ymgeiswyr Craig Lawton Pleidleisiau 3,934 17.7% Newid o ran seddau (%) −6.3
Plaid

PC

Plaid Cymru

Ymgeiswyr Dai Lloyd Pleidleisiau 3,225 14.5% Newid o ran seddau (%) +0.6
Plaid

UKIP

Plaid Annibyniaeth y DU

Ymgeiswyr Rosie Irwin Pleidleisiau 3,058 13.8% Newid o ran seddau (%) +13.8
Plaid

DRh

Dem Rhydd Cymru

Ymgeiswyr Christopher Holley Pleidleisiau 2,012 9.1% Newid o ran seddau (%) −7.7
Plaid

GRDd

Plaid Werdd Cymru

Ymgeiswyr Gareth Tucker Pleidleisiau 883 4.0% Newid o ran seddau (%) +4.0
Plaid

SPGB

Plaid Sosialaidd Prydain Fawr

Ymgeiswyr Brian Johnson Pleidleisiau 76 0.3% Newid o ran seddau (%) +0.3

% a bleidleisiodd and Mwyafrif

Llafur Cymru Mwyafrif

5,080

% a bleidleisiodd

40.7%

Cyfran y bleidlais

Plaid %
Llafur Cymru 40.6
Ceidwadwyr Cymru 17.7
Plaid Cymru 14.5
Plaid Annibyniaeth y DU 13.8
Dem Rhydd Cymru 9.1
Eraill 4.3

Newid o'i gymharu â 2011

−%
+%
Plaid Annibyniaeth y DU
+13.8
Plaid Cymru
+0.6
Llafur Cymru
−4.7
Ceidwadwyr Cymru
−6.3
Dem Rhydd Cymru
−7.7

Portread o'r etholaeth

Mae Abertawe, ail ddinas fwyaf Cymru, yn gymysgedd o ddiwydiannau a busnesau, ond mae arfordir godidog Gŵyr ar y stepen drws. Mae’r ddinas yn cael ei hystyried fel porth i orllewin Cymru, ac yn safle strategol bwysig yn hanesyddol, gwleidyddol ac o ran datblygu economaidd.

Mae diweithdra yn etholaeth Gorllewin Abertawe tua dwbl y cyfartaledd ar draws y DU ar 12.5%, ac mae nifer fawr o fyfyrwyr yn astudio yn nwy brifysgol y ddinas. Mae yna ardaloedd llewyrchus, gan gynnwys Derwen Fawr a’r Sgeti, yn ogystal â chartref plentyndod y bardd Dylan Thomas yn Cwmdonkin Drive.

Llafur sydd wedi ennill y sedd ym mhob etholiad Cynulliad hyd yma, gyda mwyafrif o 4,654 a 43.3% o’r bleidlais yn 2011. Y Ceidwadwyr oedd yn ail gyda 24%, y Democratiaid Rhyddfrydol ar 16.8% a Phlaid Cymru ar 13.9%.

Nôl i'r brig